Doorzoek onze website

Bachelor Technische informatica - afstudeerrichting Duurzame installaties en systeemintegratie

De energietransitie. Er wordt steeds meer over gesproken. De inzet is minder energiegebruik, energie vanuit duurzame (niet-fossiele) bronnen en Nederland ‘van het gas af’. Voor de energietransitie zijn installaties nodig en… vooral veel goed opgeleide professionals. Met onze bacheloropleiding in de richting Duurzame installaties en systeemintegratie word jij een expert in het ontwerpen van een (energiemanagement)systeem, waarin de afzonderlijke duurzame installaties zijn samengevoegd. Je kunt met het systeem de opbrengst uit de alternatieve energiebronnen monitoren en het verbruik veilig online aflezen en beheren voor een groter rendement. Tijdens je studie wisselen colleges, zelfstudie en praktijkopdrachten elkaar af en leer je nieuwe kennis te vertalen naar praktijkgerichte oplossingen binnen je organisatie.

Je wilt doorgroeien naar een hogere functie, meer verantwoordelijkheden krijgen bij je huidige functie of je huidige werk- en denkniveau omzetten in een erkend getuigschrift. Wij leiden je op tot een professional die binnen een organisatie een leidende rol heeft in projecten in de installatietechniek. Je raakt bedreven in het analyseren van de automatiseringsbehoeften en kunt hierbij de meest efficiënte oplossing vaststellen. Je bent een uitstekende adviseur bij het gebruik, de bediening en de ontwikkeling van systemen en/of oplossingen met gebruikmaking van specifieke producten. Deze bacheloropleiding is erkend door het Ministerie van OC&W en geaccrediteerd door de NVAO.

Mogelijke functies
Met deze bacheloropleiding kun je doorgroeien naar functies als:

 • Consultant energietechniek
 • Consultant installatietechniek
 • Projectmanager installatietechniek
 • Consultant energiemanagement
 • Systeemarchitect

Je kerntaken zijn:

 • Het in overleg met de klant analyseren van de automatiseringsbehoeften en het vaststellen van de meest efficiënte oplossing;
 • Beeldvorming van bestaande en te ontwikkelen (gewenste) producten in overleg met leveranciers;
 • Het realiseren van de bedrijfsdoelstellingen en het ontwikkelen van klantrelaties in samenwerking met de afdeling Marketing en Verkoop;
 • Uitvoeren van (product)presentaties en opstellen van offertes in antwoord op de wensen van de klant;
 • Adviseren en begeleiden bij het gebruik, de bediening en de ontwikkeling van systemen en/of oplossingen met gebruikmaking van specifieke producten;
 • Ontwerpen, bouwen en demonstreren van prototypen om een bepaalde functionaliteit te beproeven en/of te demonstreren;
 • Het gebruik van ontwikkelsoftware om de functionaliteit van een bepaald ontwerp te optimaliseren;
 • Ondersteunen van en samenwerken met andere ingenieurs, om hen begrip van het gemaakte ontwerp bij te brengen.

Je hebt een havo- of vwo- diploma, profiel 'Natuur & Techniek' of 'Natuur & Gezondheid', of een mbo-4 diploma met exacte vakken. Heb je dit niet, maar ben je ouder dan 21 jaar en heb je een vergelijkbare opleiding gevolgd, dan kun je een schriftelijk verzoek tot toelating insturen naar hogeschool@dirksen.nl. Voor deze opleiding is het noodzakelijk dat je werkzaam bent in een voor de studie relevante werkomgeving. De praktijkopdrachten en je afstudeerscriptie voer je uit op je werkplek.

Intake voor de start van de opleiding = zekerheid voor student en werkgever
Wanneer jij of je werkgever in een hbo-opleiding investeert, dan wil je graag weten of je juist investeert. Bovendien wil jij als student graag weten of een hbo-opleiding haalbaar voor je is. Wij bieden zekerheid! Daarom nemen wij altijd een uitgebreide en actieve intake af voor de start van de hbo-opleiding. Naast het feit dat je het juiste opleidingsniveau moeten hebben, screenen wij je tijdens de intake op competenties en motivatie. Zo weet je zeker dat jij of je werkgever de juiste investering maakt en kun je vol vertrouwen starten aan je studie. 

Meer info en aanmelden hbo-intake >

Studieprogramma
Crohonummer: 34475

Modules eerste jaar

Werkzaamheden eigen beroepsomgeving 1
Professional Communication Foundation
Basiskennis informatiesystemen
Elektriciteitsleer
Digitale elektronica
Systeemdenken
Ontwerpen pv-installatiesystemen
Onderzoeksvaardigheden deel 1
Datacommunicatie en netwerktechniek
English Communication Skills for Engineers
Basis programmeren
Wis- en natuurkunde voor de elektronicus

Aantal studiepunten eerste jaar: 60

 

Modules tweede jaar

Werkzaamheden eigen beroepsomgeving 2
Cyber security
Databases
Programmeren in Taal C
PLC-programmeren
Mechatronica
Duurzame energietechniek voor het hbo
Praktijkopdrachten uit de eigen werkomgeving

Aantal studiepunten tweede jaar: 60

 

Modules derde jaar

Werkzaamheden eigen beroepsomgeving 3 
Automatiseringsprojecten
Wiskunde voor HTO
Onderzoeksvaardigheden deel 2
IoT
Klimaattechniek
Praktijkopdrachten Projectmanagement
Praktijkmodules Microcontrollers
Technische systeemleer

Aantal studiepunten derde jaar: 60

 

Modules vierde jaar

Werkzaamheden eigen beroepsomgeving 4
Ontwerpvaardigheden (aandacht voor beheer en testen)
Electro Magnetic Compatibility
Beheerarchitectuur
Digitale systemen ontwerpen
Scriptie en verdediging (afstudeeropdracht)

Aantal studiepunten vierde jaar: 60

 

Totaal aantal studiepunten: 240


Actueel en praktijkgericht lesmateriaal 
Wij hebben intensieve contacten met het bedrijfsleven, brancheorganisaties en exameninstanties. Ons lesmateriaal kunnen wij daardoor continu aanpassen op de meeste actuele marktontwikkelingen. Ons studieprogramma bestaat uit vakken waarin je zowel inhoudelijke technische ICT competenties ontwikkelt als de benodigde softskills als leidinggeven, ondernemen en presenteren. Daarnaast werken wij met actuele thema's waarin je de verschillende modules in de praktijk brengt, waardoor de toepasbaarheid van het geleerde optimaal benut wordt.

Afstudeeropdracht = oplossing voor uitdaging in je organisatie
Je sluit de opleiding af met een afstudeeropdracht. Binnen de gestelde voorwaarden formuleer je zelf een probleemstelling uit je eigen werksituatie. Dit betekent dubbel rendement: je werkgever doet er zijn voordeel mee maar jijzelf natuurlijk ook. Door de theorie in de praktijk toe te passen, kun je de opgedane kennis beter plaatsen. Aan de hand van een uitgebreid onderzoek kom je tot een oplossing. Dit onderzoek geef je weer in een scriptie. Je sluit de afstudeeropdracht af met een presentatie en verdediging op Hogeschool Dirksen. Heb je alle 240 studiepunten behaald, dan ontvang je van Hogeschool Dirksen het bachelorgetuigschrift en mag je de titel ingenieur (ing) en/of bachelor gaan voeren.

Examens
Je rondt ieder onderdeel af met een Dirksen-examen. Zo behaal je al tijdens je studie een aantal waardevolle certificaten.

Studeren met intensieve begeleiding
De nominale studieduur is vier jaar uitgaande van 240 studiepunten (EC) en een studielast van 60 studiepunten per jaar. We gaan hierbij uit van ongeveer 15 - 25 uur studeren per week. Dat is inclusief de colleges. Afhankelijk van je werkervaring, eerder behaalde certificaten en diploma's en de tijd die je te besteden hebt, kun je de opleiding ook sneller afronden.

De opleiding start met een kick-off waarbij je kennis maakt met je medestudenten en je start met de module Werkzaamheden eigen beroepsomgeving. Vervolgens zijn er 20 tot 25 colleges per jaar gepland voor ondersteuning van de theorie, praktijkopdrachten of de projectopdracht. Zelfstudie, persoonlijke coaching, online begeleiding en colleges wisselen elkaar af. Daarnaast heb je 24/7 toegang tot je eigen online leeromgeving. De colleges vinden 1x per 14 dagen plaats van 16:30 tot 20:30 uur (inclusief eten).

Deel van werktijd = deel van studietijd
Dit houdt in dat je tijdens de uitoefening van je functie de theorie leert toepassen, die in het aangereikte lesmateriaal aan bod komt. In de module Werkzaamheden eigen beroepsomgeving leggen we deze koppeling. Je leert dus in de praktijk de theorie toe te passen en dat levert je zelfs studiepunten op! Het is daarom wel van belang dat je functie een relatie heeft met de inhoud van de studie.

Twijfel je op je functie voldoende raakvlakken heeft met de studie? Bel 026 - 3 544 646 of mail naar hogeschool@dirksen.nl dan kijken wij samen naar de mogelijkheden

Aanvang
Deze opleiding start ieder jaar in februari en september. Maak voor die tijd een afspraak voor een persoonlijke intake. Zo weet je zeker of een hbo-opleiding voor je haalbaar is en je werkgever weet zeker of hij de juiste investering maakt.
Meer info en aanmelden hbo-intake >

Locatie
Elst, Maarssen.

Vrijstellingen
Ben je in het bezit van een relevant erkend diploma, dan kun je in aanmerking komen voor vrijstellingen. Kijk voor meer informatie op de pagina over vrijstellingen of neem contact op met onze afdeling studievoorlichting via telefoonnummer: 026 - 3 544 644 of via e-mail hogeschool@dirksen.nl.

Collegegeld
Het collegegeld van € 7500,- per 12 maanden is inclusief examenkosten, lesmateriaal, begeleiding en de benodigde hard- en software. Je kunt ieder examen één keer kosteloos afleggen. Voor herkansingen brengen wij het reguliere examengeld in rekening. 
Afstudeerkosten: € 465,- 

Financieel aantrekkelijk
Bij al onze mbo- en hbo-opleidingen kun je als werkgever gebruikmaken van de Subsidieregeling praktijkleren. Dit is een vergoeding vanuit de overheid voor de tijd dat de bedrijfsbegeleider in de student steekt gedurende de studie. Deze subsidie bedraagt maximaal € 2.700,- per medewerker per studiejaar. Als werkgever kun je deze subsidie aanvragen via het eLoket.

Studievormen
Collegegeld per 12 maanden (termijnbetaling mogelijk) € 7.500,00

Voor wie

Je wilt doorgroeien naar een hogere functie, meer verantwoordelijkheden krijgen bij je huidige functie of je huidige werk- en denkniveau omzetten in een erkend getuigschrift. Wij leiden je op tot een professional die binnen een organisatie een leidende rol heeft in projecten in de installatietechniek. Je raakt bedreven in het analyseren van de automatiseringsbehoeften en kunt hierbij de meest efficiënte oplossing vaststellen. Je bent een uitstekende adviseur bij het gebruik, de bediening en de ontwikkeling van systemen en/of oplossingen met gebruikmaking van specifieke producten. Deze bacheloropleiding is erkend door het Ministerie van OC&W en geaccrediteerd door de NVAO.

Mogelijke functies
Met deze bacheloropleiding kun je doorgroeien naar functies als:

 • Consultant energietechniek
 • Consultant installatietechniek
 • Projectmanager installatietechniek
 • Consultant energiemanagement
 • Systeemarchitect

Je kerntaken zijn:

 • Het in overleg met de klant analyseren van de automatiseringsbehoeften en het vaststellen van de meest efficiënte oplossing;
 • Beeldvorming van bestaande en te ontwikkelen (gewenste) producten in overleg met leveranciers;
 • Het realiseren van de bedrijfsdoelstellingen en het ontwikkelen van klantrelaties in samenwerking met de afdeling Marketing en Verkoop;
 • Uitvoeren van (product)presentaties en opstellen van offertes in antwoord op de wensen van de klant;
 • Adviseren en begeleiden bij het gebruik, de bediening en de ontwikkeling van systemen en/of oplossingen met gebruikmaking van specifieke producten;
 • Ontwerpen, bouwen en demonstreren van prototypen om een bepaalde functionaliteit te beproeven en/of te demonstreren;
 • Het gebruik van ontwikkelsoftware om de functionaliteit van een bepaald ontwerp te optimaliseren;
 • Ondersteunen van en samenwerken met andere ingenieurs, om hen begrip van het gemaakte ontwerp bij te brengen.

Voorkennis

Je hebt een havo- of vwo- diploma, profiel 'Natuur & Techniek' of 'Natuur & Gezondheid', of een mbo-4 diploma met exacte vakken. Heb je dit niet, maar ben je ouder dan 21 jaar en heb je een vergelijkbare opleiding gevolgd, dan kun je een schriftelijk verzoek tot toelating insturen naar hogeschool@dirksen.nl. Voor deze opleiding is het noodzakelijk dat je werkzaam bent in een voor de studie relevante werkomgeving. De praktijkopdrachten en je afstudeerscriptie voer je uit op je werkplek.

Intake voor de start van de opleiding = zekerheid voor student en werkgever
Wanneer jij of je werkgever in een hbo-opleiding investeert, dan wil je graag weten of je juist investeert. Bovendien wil jij als student graag weten of een hbo-opleiding haalbaar voor je is. Wij bieden zekerheid! Daarom nemen wij altijd een uitgebreide en actieve intake af voor de start van de hbo-opleiding. Naast het feit dat je het juiste opleidingsniveau moeten hebben, screenen wij je tijdens de intake op competenties en motivatie. Zo weet je zeker dat jij of je werkgever de juiste investering maakt en kun je vol vertrouwen starten aan je studie. 

Meer info en aanmelden hbo-intake >

Inhoud

Studieprogramma
Crohonummer: 34475

Modules eerste jaar

Werkzaamheden eigen beroepsomgeving 1
Professional Communication Foundation
Basiskennis informatiesystemen
Elektriciteitsleer
Digitale elektronica
Systeemdenken
Ontwerpen pv-installatiesystemen
Onderzoeksvaardigheden deel 1
Datacommunicatie en netwerktechniek
English Communication Skills for Engineers
Basis programmeren
Wis- en natuurkunde voor de elektronicus

Aantal studiepunten eerste jaar: 60

 

Modules tweede jaar

Werkzaamheden eigen beroepsomgeving 2
Cyber security
Databases
Programmeren in Taal C
PLC-programmeren
Mechatronica
Duurzame energietechniek voor het hbo
Praktijkopdrachten uit de eigen werkomgeving

Aantal studiepunten tweede jaar: 60

 

Modules derde jaar

Werkzaamheden eigen beroepsomgeving 3 
Automatiseringsprojecten
Wiskunde voor HTO
Onderzoeksvaardigheden deel 2
IoT
Klimaattechniek
Praktijkopdrachten Projectmanagement
Praktijkmodules Microcontrollers
Technische systeemleer

Aantal studiepunten derde jaar: 60

 

Modules vierde jaar

Werkzaamheden eigen beroepsomgeving 4
Ontwerpvaardigheden (aandacht voor beheer en testen)
Electro Magnetic Compatibility
Beheerarchitectuur
Digitale systemen ontwerpen
Scriptie en verdediging (afstudeeropdracht)

Aantal studiepunten vierde jaar: 60

 

Totaal aantal studiepunten: 240


Actueel en praktijkgericht lesmateriaal 
Wij hebben intensieve contacten met het bedrijfsleven, brancheorganisaties en exameninstanties. Ons lesmateriaal kunnen wij daardoor continu aanpassen op de meeste actuele marktontwikkelingen. Ons studieprogramma bestaat uit vakken waarin je zowel inhoudelijke technische ICT competenties ontwikkelt als de benodigde softskills als leidinggeven, ondernemen en presenteren. Daarnaast werken wij met actuele thema's waarin je de verschillende modules in de praktijk brengt, waardoor de toepasbaarheid van het geleerde optimaal benut wordt.

Afstudeeropdracht = oplossing voor uitdaging in je organisatie
Je sluit de opleiding af met een afstudeeropdracht. Binnen de gestelde voorwaarden formuleer je zelf een probleemstelling uit je eigen werksituatie. Dit betekent dubbel rendement: je werkgever doet er zijn voordeel mee maar jijzelf natuurlijk ook. Door de theorie in de praktijk toe te passen, kun je de opgedane kennis beter plaatsen. Aan de hand van een uitgebreid onderzoek kom je tot een oplossing. Dit onderzoek geef je weer in een scriptie. Je sluit de afstudeeropdracht af met een presentatie en verdediging op Hogeschool Dirksen. Heb je alle 240 studiepunten behaald, dan ontvang je van Hogeschool Dirksen het bachelorgetuigschrift en mag je de titel ingenieur (ing) en/of bachelor gaan voeren.

Examens
Je rondt ieder onderdeel af met een Dirksen-examen. Zo behaal je al tijdens je studie een aantal waardevolle certificaten.

Studiemethode

Studeren met intensieve begeleiding
De nominale studieduur is vier jaar uitgaande van 240 studiepunten (EC) en een studielast van 60 studiepunten per jaar. We gaan hierbij uit van ongeveer 15 - 25 uur studeren per week. Dat is inclusief de colleges. Afhankelijk van je werkervaring, eerder behaalde certificaten en diploma's en de tijd die je te besteden hebt, kun je de opleiding ook sneller afronden.

De opleiding start met een kick-off waarbij je kennis maakt met je medestudenten en je start met de module Werkzaamheden eigen beroepsomgeving. Vervolgens zijn er 20 tot 25 colleges per jaar gepland voor ondersteuning van de theorie, praktijkopdrachten of de projectopdracht. Zelfstudie, persoonlijke coaching, online begeleiding en colleges wisselen elkaar af. Daarnaast heb je 24/7 toegang tot je eigen online leeromgeving. De colleges vinden 1x per 14 dagen plaats van 16:30 tot 20:30 uur (inclusief eten).

Deel van werktijd = deel van studietijd
Dit houdt in dat je tijdens de uitoefening van je functie de theorie leert toepassen, die in het aangereikte lesmateriaal aan bod komt. In de module Werkzaamheden eigen beroepsomgeving leggen we deze koppeling. Je leert dus in de praktijk de theorie toe te passen en dat levert je zelfs studiepunten op! Het is daarom wel van belang dat je functie een relatie heeft met de inhoud van de studie.

Twijfel je op je functie voldoende raakvlakken heeft met de studie? Bel 026 - 3 544 646 of mail naar hogeschool@dirksen.nl dan kijken wij samen naar de mogelijkheden

Praktische zaken

Aanvang
Deze opleiding start ieder jaar in februari en september. Maak voor die tijd een afspraak voor een persoonlijke intake. Zo weet je zeker of een hbo-opleiding voor je haalbaar is en je werkgever weet zeker of hij de juiste investering maakt.
Meer info en aanmelden hbo-intake >

Locatie
Elst, Maarssen.

Vrijstellingen
Ben je in het bezit van een relevant erkend diploma, dan kun je in aanmerking komen voor vrijstellingen. Kijk voor meer informatie op de pagina over vrijstellingen of neem contact op met onze afdeling studievoorlichting via telefoonnummer: 026 - 3 544 644 of via e-mail hogeschool@dirksen.nl.

Collegegeld
Het collegegeld van € 7500,- per 12 maanden is inclusief examenkosten, lesmateriaal, begeleiding en de benodigde hard- en software. Je kunt ieder examen één keer kosteloos afleggen. Voor herkansingen brengen wij het reguliere examengeld in rekening. 
Afstudeerkosten: € 465,- 

Financieel aantrekkelijk
Bij al onze mbo- en hbo-opleidingen kun je als werkgever gebruikmaken van de Subsidieregeling praktijkleren. Dit is een vergoeding vanuit de overheid voor de tijd dat de bedrijfsbegeleider in de student steekt gedurende de studie. Deze subsidie bedraagt maximaal € 2.700,- per medewerker per studiejaar. Als werkgever kun je deze subsidie aanvragen via het eLoket.

Studievormen
Collegegeld per 12 maanden (termijnbetaling mogelijk) € 7.500,00

Gratis studiegids thuis ontvangen?

Vraag de gratis studiegids aan waarin ons complete opleidingsaanbod staat, van korte trainingen tot geaccrediteerde mbo- en hbo-opleidingen: