Doorzoek onze website

Disclaimer & Privacy policy

Disclaimer
Wij verzoeken je onderstaande tekst zorgvuldig te lezen. 

De op deze website getoonde informatie is door Dirksen Opleidingen, hierna aangeduid als "Dirksen", met zorg samengesteld. Dirksen verstrekt door middel van deze website informatie over haar producten en diensten. Wijzigingen zijn voorbehouden.

Dirksen is niet aansprakelijk voor informatie en/of berichten die door gebruikers van de website via internet verzonden worden.

Dirksen zorgt er voor dat alle documenten en bestanden die op deze website geplaatst zijn, virusvrij zijn. Dirksen aanvaardt echter geen aansprakelijkheid voor (directe of indirecte) schade of verlies als gevolg van virussen.  

Privacy policy
Dirksen verwerkt voor zijn dienstverlening gegevens van zijn cursisten. Hier maken persoonsgegevens onderdeel van uit. Persoonsgegevens zijn gegevens over een geïdentificeerd of identificeerbare natuurlijke persoon, bijvoorbeeld een naam of e-mailadres. Dirksen gebruikt deze gegevens om bijvoorbeeld cursisten per e-mail, telefonisch of per post te informeren over roosterwijzigingen of andere relevante ontwikkelingen. Ook gebruikt Dirksen deze persoonsgegevens ten behoeve van het verstekken van certificaten of getuigschriften. Dirksen vraagt niet meer persoonsgegevens dan noodzakelijk zijn voor de bedrijfsvoering.

Dirksen gaat vertrouwelijk met deze gegevens om en publiceert deze niet. Dirksen geeft de door zijn cursisten verstrekte persoonsgegevens niet door aan andere partijen tenzij: dit voor de bedrijfsvoering noodzakelijk is, er een wettelijke verplichting is voor Dirksen om gegevens te delen of bij expliciete toestemming. Dirksen sluit niet uit dat zijn dienstverlening in de toekomst verandert. Dan zou ook deze privacyverklaring op punten kunnen veranderen. Dirksen adviseert cursisten om deze privacyverklaring geregeld te raadplegen, zodat cursisten van deze wijzigingen op de hoogte zijn.

Copyright
Alle inhoud van deze pagina's, zoals teksten, grafische elementen, logo's, buttons en software zijn eigendom van Dirksen of haar licentiegevers en is beschermd onder Nederlandse copyrightwetgeving. 

De verzameling (dat wil zeggen de samenstelling, de inhoud en de structuur) van de content op deze site is auteursrechtelijk beschermd. Niets van deze verzameling mag verveelvoudigd en/of openbaar gemaakt worden zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Dirksen te Elst.

Opzet Dirksen
Dirksen heeft als doel het bevorderen van de employability van (aankomend) beroepsbeoefenaren door het ontwikkelen en verzorgen van kwalitatief hoogwaardige beroepsopleidingen in de technische ICT.

Gegevensverzameling en -gebruik 
Bij aanvragen voor de studiegids, studieadvies, maatwerkadvies, proeflessen, nieuwsbrief, aanmeldingen webinar/ intake, inschrijvingen voor cursussen en examens en het bestellen van extra lesmateriaal vragen wij je om je gegevens die wij, alleen met jouw toestemming, in de database van Dirksen opslaan, zodat wij je leerroute kunnen vastleggen en/of je kunnen voorzien van een passend opleidingsadvies. Deze gegevens bewaren wij in onze databases, tenzij je ons verzoekt je gegevens uit deze database te verwijderen. Dirksen gebruikt Google Analytics om anoniem informatie te genereren. Je kunt daarbij denken aan het aantal websitebezoekers per maand en de regio's van waaruit onze website bezocht wordt.

Bewaartermijn gegevens
Dirksen bewaart persoonsgegevens niet langer dan voor de doeleinden waarvoor zij zijn verzameld, worden gebruikt of zolang de wet voorschrijft. 

Beveiliging en aansprakelijkheid
Om misbruik van en ongeautoriseerde toegang tot persoonsgegevens te voorkomen en te beperken heeft Dirksen beveiligingsmaatregelen getroffen zoals een beveiligde website. Dirksen aanvaardt geen aansprakelijkheid, ook niet op (onbewust) lekken van data.

Websites van derden
Deze privacyverklaring is niet van toepassing op websites van derden die door middel van links met Dirksen website zijn verbonden. Dirksen kan niet garanderen dat deze derden op een betrouwbare of veilige manier met jouw persoonsgegevens omgaan. Wij raden je aan de privacyverklaring van deze websites te lezen alvorens van deze websites gebruik te maken.

Inzage, wijzigingen, verwijdering, klachten, geen prijs stelt op verwerking van persoonsgegevens
Voor vragen over het privacybeleid van Dirksen, of vragen omtrent inzage en wijzigingen in (of verwijdering van) jouw persoonsgegevens kun je contact met Dirksen opnemen via info@dirksen.nl. Indien je op verwerking van bepaalde gegevens geen prijs stelt, kun je dit ook via info@dirksen.nl aangeven. Indien je jouw e-mailadres hebt opgegeven, bijvoorbeeld voor het ontvangen van een nieuwsbrief, dan kan jouw e-mailadres gebruikt worden om je te informeren over voor jou relevante en interessante gelijksoortige producten en diensten van Dirksen. Als je hier geen prijs meer op stelt, kun je jezelf op ieder moment afmelden via info@dirksen.nl of je onderaan de ontvangen nieuwsbrief uitschrijven.

Cookies
Dirksen maakt bij het aanbieden van haar diensten gebruik van 'cookies'. Cookies zijn kleine bestanden die de browser op je harde schijf plaatst. Met behulp van een cookie kan onze website herkennen dat je ons al eerder hebt bezocht. Je hoeft dan bepaalde informatie (bijvoorbeeld gebruikersnaam en voorkeursinstellingen) niet opnieuw op te geven. Dit vergemakkelijkt je gebruik van Dirksen. Wanneer je dat wilt, kun je het gebruik van cookies uitschakelen in je browser. Meer informatie over ons cookiebeleid vind je hier. 

Wijziging van deze verklaringen
Dirksen behoudt zich het recht voor om wijzigingen aan te brengen in de privacy policy en cookieverklaring. Elke aanpassing zal Dirksen op deze pagina publiceren. 

Laatst aangepast op 20 oktober 2021.