Je kunt bij ons veilig klassikale trainingen volgen en examen doen. Bekijk hier onze coronamaatregelen.

Doorzoek onze website

Bachelor Technische informatica - afstudeerrichting Industriële automatisering

De bacheloropleiding Technische informatica - afstudeerrichting Industriële automatisering is speciaal opgebouwd voor technici met ambitie. Via colleges, zelfstudie en praktijkopdrachten leiden we je op in de onderwerpen plc-systemen, industriële netwerken, programmeren, mechatronica, regeltechniek en projectmanagement met als eindresultaat je hbo-getuigschrift. Al tijdens je studie leer je nieuwe kennis te vertalen naar praktijkgerichte oplossingen binnen je organisatie. Zo ben je aantoonbaar klaar voor de volgende stap in je carrière.

Je wilt doorgroeien naar een hogere functie, meer verantwoordelijkheden krijgen bij je huidige functie of je huidige werk-en denkniveau omzetten in een erkend getuigschrift. Wij leiden je op tot een professional die binnen een organisatie een leidende rol heeft in projecten in de industriële automatisering. Je raakt bedreven in het analyseren van de automatiseringsbehoeften en kunt hierbij de meest efficiënte oplossing vaststellen. Je bent een uitstekende adviseur bij het gebruik, de bediening en de ontwikkeling van systemen en/of oplossingen met gebruikmaking van specifieke producten. Deze bacheloropleiding is erkend door het Ministerie van OC&W en geaccrediteerd door de NVAO.

Mogelijke functies
Met deze bacheloropleiding kun je doorgroeien naar functies als:

 • process engineer;
 • automatiseringstechnicus;
 • robotics engineer.

Je kerntaken zijn:

 • Het in overleg met de klant analyseren van de automatiseringsbehoeften en het vaststellen van de meest efficiënte oplossing;
 • Beeldvorming van bestaande en te ontwikkelen (gewenste) producten in overleg met leveranciers;
 • Het realiseren van de bedrijfsdoelstellingen en het ontwikkelen van klantrelaties in samenwerking met de afdeling Marketing en Verkoop;
 • Uitvoeren van (product)presentaties en opstellen van offertes in antwoord op de wensen van de klant;
 • Adviseren en begeleiden bij het gebruik, de bediening en de ontwikkeling van systemen en/of oplossingen met gebruikmaking van specifieke producten;
 • Ontwerpen, bouwen en demonstreren van prototypen om een bepaalde functionaliteit te beproeven en/of te demonstreren;
 • Het gebruik van ontwikkelsoftware om de functionaliteit van een bepaald ontwerp te optimaliseren;
 • Ondersteunen van en samenwerken met andere ingenieurs, om hen begrip van het gemaakte ontwerp bij te brengen. 

Je hebt een havo- of vwo- diploma, profiel 'Natuur & Techniek' of 'Natuur & Gezondheid', of een mbo-4 diploma met exacte vakken. Heb je dit niet, maar ben je ouder dan 21 jaar en heb je een vergelijkbare opleiding gevolgd, dan kun je een schriftelijk verzoek tot toelating insturen naar hogeschool@dirksen.nl. Voor deze opleiding is het noodzakelijk dat je werkzaam bent in een voor de studie relevante werkomgeving. De praktijkopdrachten en je afstudeerscriptie voer je uit op je werkplek.

Intake voor de start van de opleiding = zekerheid voor student en werkgever
Wij nemen altijd een uitgebreide en actieve intake af voor de start van de hbo-opleiding. In deze intake wordt duidelijk wat je tijdens de opleiding van ons kunt verwachten en wat wij van jou verwachten. Naast je opleidingsniveau kijken wij ook naar je intrinsieke motivatie. Zo weet je zeker of een hbo-opleiding voor je haalbaar is en je werkgever weet zeker of hij de juiste investering maakt. 

Meer info en aanmelden hbo-intake >

Studieprogramma
Crohonummer: 34475

Modules eerste jaar (propedeuse)
Werkzaamheden eigen beroepsomgeving 1
Professional Communication Foundation
Basiskennis informatiesystemen
Elektriciteitsleer
Digitale elektronica
Computertechniek
Onderzoeksvaardigheden deel 1
Datacommunicatie en netwerktechniek
English Communication Skills for Engineers
Basis programmeren
Wis- en natuurkunde voor de elektronicus
Aantal studiepunten eerste jaar: 60
 
Modules tweede jaar
Werkzaamheden eigen beroepsomgeving 2
Analoge elektronica
Databases
Programmeren in Taal C
PLC-programmeren
Mechatronica
Datacommunicatie en netwerken in de industrie
Praktijkopdrachten uit de eigen werkomgeving
Aantal studiepunten tweede jaar: 60
 
Modules derde jaar
Werkzaamheden eigen beroepsomgeving 3 
Automatiseringsprojecten
Wiskunde voor HTO
Onderzoeksvaardigheden deel 2
Objectgeoriënteerd programmeren C++
Praktijkopdrachten projectmanagement
Praktijkmodule microcontrollers
Real-Time Embedded Operating Systems

Aantal studiepunten derde jaar: 60

 
Modules vierde jaar
Werkzaamheden eigen beroepsomgeving 4
Regeltechniek
Electro Magnetic Compatibility
Real-Time Unified Modeling Language
Ontwerpen van digitale systemen
Scriptie
Aantal studiepunten vierde jaar: 60
 
Totaal aantal studiepunten: 240


Actueel en praktijkgericht lesmateriaal 
Wij hebben intensieve contacten met het bedrijfsleven, brancheorganisaties en exameninstanties. Ons lesmateriaal kunnen wij daardoor continu aanpassen op de meeste actuele marktontwikkelingen. Ons studieprogramma bestaat uit vakken waarin je zowel inhoudelijke technische ICT competenties ontwikkelt als de benodigde softskills als leidinggeven, ondernemen en presenteren. Daarnaast werken wij met actuele thema's waarin je de verschillende modules in de praktijk brengt, waardoor de toepasbaarheid van het geleerde optimaal benut wordt.

Eerste jaar: oriënterend jaar
In het propedeusejaar start je met een aantal oriënterende modules, zoals elekriciteitsleer en basis programmeren. Een aantal modules is voorzien van thuispractica met de software MultiSim. Met deze software kun je meetapparatuur en analoge en digitale elektronische schakelingen simuleren. Ook presenteren komt aan bod. 

Tweede jaarverdieping en toepassing van de theorie
In dit jaar verdiep je je in de elektronica, industriële netwerken en in de programmeertaal C. Om te leren programmeren ontvang je het unieke programma de Struktograaf, waarmee je je vaardigheid in het programmeren sterk kunt vergroten. Met de Struktograaf kun je Programma Structuur Diagrammen (PSD's) tekenen, compileren en laten uitvoeren. Hierdoor kun je de werking van het PSD uitvoerig testen en evalueren. Ook ontvang je oefenbestanden en een compiler, waarmee je programma's die geschreven zijn in C kunt compileren, zodat je ze ook kunt laten uitvoeren door de pc. Het cursusmateriaal van de module mechatronica is Engelstalig. Het taalgebruik is zodanig dat je dit goed kunt begrijpen als je het "begrijpend lezen" op havo-niveau beheerst. Vragen uit het cursusmateriaal kun je in het Nederlands beantwoorden en ook de examens zijn Nederlandstalig. 

Derde jaar: theorie in praktijk brengen
In het derde jaar richt je je onder andere op het programmeren in taal C++. Daarnaast komt in dit jaar ook projectmanagement aan bod. Dit is een module die zeker niet mag ontbreken tijdens de opleiding en waarvan je, in je dagelijkse praktijk, veel profijt zult hebben. De module microcontrollers is voorzien van thuispractica, waarbij je de programmeersoftware Flowcode toepast, waarmee je de werking van een microcontroller kunt simuleren. De door jou in Flowcode ontwikkelde programma's worden daarna door jou "ge-upload" naar de programmeerbare microprocessor.  

Vierde jaar: al je kennis aanwenden
In het laatste jaar van je opleiding bestudeer je nog enkele belangrijke onderwerpen over industriële automatisering, waaronder regeltechniek en Electro Magnetic Compatibility en richt je je op het ontwerpen van complexe digitale systemen. Je sluit de opleiding af met een afstudeeropdracht waarin je al je kennis aanwendt.

Praktijkopdrachten en afstudeeropdracht = oplossing voor uitdaging in je organisatie
De praktijkopdrachten en de afstudeeropdracht uit je opleiding pas je toe in je eigen werkomgeving. Binnen de gestelde voorwaarden formuleer je zelf een probleemstelling uit je eigen werksituatie. Dit betekent dubbel rendement: je werkgever doet er zijn voordeel mee maar jijzelf natuurlijk ook. Door de theorie in de praktijk toe te passen, kun je de opgedane kennis beter plaatsen. Aan de hand van een uitgebreid onderzoek kom je tot een oplossing. Dit onderzoek geef je weer in een scriptie. Je sluit de afstudeeropdracht af met een presentatie en verdediging op Hogeschool Dirksen. Heb je alle 240 studiepunten behaald, dan ontvang je van Hogeschool Dirksen het bachelorgetuigschrift en mag je de titel ingenieur (ing) en/of bachelor gaan voeren.

Examens
Je rondt ieder onderdeel af met een Dirksen-examen. Zo behaal je al tijdens je studie een aantal waardevolle certificaten.

Studeren met intensieve begeleiding
De nominale studieduur is vier jaar uitgaande van 240 studiepunten (EC) en een studielast van 60 studiepunten per jaar. We gaan hierbij uit van ongeveer 15 - 25 uur studeren per week. Dat is inclusief de colleges. Afhankelijk van je werkervaring, eerder behaalde certificaten en diploma's en de tijd die je te besteden hebt, kun je de opleiding ook sneller afronden. 

De opleiding start met een kick-off waarbij je kennis maakt met je medestudenten en je start met de module Werkzaamheden eigen beroepsomgeving. Vervolgens zijn er 20 tot 25 colleges per jaar gepland voor ondersteuning van de theorie, praktijkopdrachten of de projectopdracht. Zelfstudie, persoonlijke coaching, online begeleiding en colleges wisselen elkaar af. Daarnaast heb je 24/7 toegang tot je eigen online leeromgeving. De colleges vinden 1x per 14 dagen plaats van 16:30 - 20:30 uur (inclusief eten).

Deel van werktijd = deel van studietijd
Dit houdt in dat je tijdens de uitoefening van je functie de theorie leert toepassen, die in het aangereikte lesmateriaal aan bod komt. In de module Werkzaamheden Eigen Beroepsomgeving leggen we deze koppeling. Je leert dus in de praktijk de theorie toe te passen. Het is daarom wel van belang dat je functie een relatie heeft met de inhoud van de studie. 

Twijfel je op je functie voldoende raakvlakken heeft met de studie? Bel 026 - 3 544 646 of mail naar hogeschool@dirksen.nl dan kijken wij samen naar de mogelijkheden.

 

Aanvang
Deze opleiding start ieder jaar in februari en september. Maak voor die tijd een afspraak voor een persoonlijke intake. Zo weet je zeker of een hbo-opleiding voor je haalbaar is en je werkgever weet zeker of hij de juiste investering maakt.
Meer info en aanmelden hbo-intake >

Locatie
Elst, Maarssen.

Vrijstellingen
Ben je in het bezit van een relevant erkend diploma, dan kun je in aanmerking komen voor vrijstellingen. Kijk voor meer informatie op de pagina over vrijstellingen of neem contact op met onze afdeling studievoorlichting via telefoonnummer: 026 - 3 544 644 of via e-mail hogeschool@dirksen.nl.

Collegegeld
Het collegegeld is inclusief examenkosten, lesmateriaal, begeleiding en de benodigde hard- en software. Je kunt ieder examen één keer kosteloos afleggen. Voor herkansingen brengen wij het reguliere examengeld in rekening. 
Afstudeerkosten: € 375,-

Financieel aantrekkelijk
Bij al onze mbo- en hbo-opleidingen kun je als werkgever gebruikmaken van de Subsidieregeling praktijkleren. Dit is een vergoeding vanuit de overheid voor de tijd dat de bedrijfsbegeleider in de student steekt gedurende de studie. Deze subsidie bedraagt maximaal € 2.700,- per medewerker per studiejaar. Als werkgever kun je deze subsidie aanvragen via het eLoket.

Studievormen
Collegegeld per 12 maanden (termijnbetaling mogelijk) € 7.500,00
Materialen
Multimeter digitaal Facultatief € 37,19 excl. 21% btw

Voor wie

Je wilt doorgroeien naar een hogere functie, meer verantwoordelijkheden krijgen bij je huidige functie of je huidige werk-en denkniveau omzetten in een erkend getuigschrift. Wij leiden je op tot een professional die binnen een organisatie een leidende rol heeft in projecten in de industriële automatisering. Je raakt bedreven in het analyseren van de automatiseringsbehoeften en kunt hierbij de meest efficiënte oplossing vaststellen. Je bent een uitstekende adviseur bij het gebruik, de bediening en de ontwikkeling van systemen en/of oplossingen met gebruikmaking van specifieke producten. Deze bacheloropleiding is erkend door het Ministerie van OC&W en geaccrediteerd door de NVAO.

Mogelijke functies
Met deze bacheloropleiding kun je doorgroeien naar functies als:

 • process engineer;
 • automatiseringstechnicus;
 • robotics engineer.

Je kerntaken zijn:

 • Het in overleg met de klant analyseren van de automatiseringsbehoeften en het vaststellen van de meest efficiënte oplossing;
 • Beeldvorming van bestaande en te ontwikkelen (gewenste) producten in overleg met leveranciers;
 • Het realiseren van de bedrijfsdoelstellingen en het ontwikkelen van klantrelaties in samenwerking met de afdeling Marketing en Verkoop;
 • Uitvoeren van (product)presentaties en opstellen van offertes in antwoord op de wensen van de klant;
 • Adviseren en begeleiden bij het gebruik, de bediening en de ontwikkeling van systemen en/of oplossingen met gebruikmaking van specifieke producten;
 • Ontwerpen, bouwen en demonstreren van prototypen om een bepaalde functionaliteit te beproeven en/of te demonstreren;
 • Het gebruik van ontwikkelsoftware om de functionaliteit van een bepaald ontwerp te optimaliseren;
 • Ondersteunen van en samenwerken met andere ingenieurs, om hen begrip van het gemaakte ontwerp bij te brengen. 

Voorkennis

Je hebt een havo- of vwo- diploma, profiel 'Natuur & Techniek' of 'Natuur & Gezondheid', of een mbo-4 diploma met exacte vakken. Heb je dit niet, maar ben je ouder dan 21 jaar en heb je een vergelijkbare opleiding gevolgd, dan kun je een schriftelijk verzoek tot toelating insturen naar hogeschool@dirksen.nl. Voor deze opleiding is het noodzakelijk dat je werkzaam bent in een voor de studie relevante werkomgeving. De praktijkopdrachten en je afstudeerscriptie voer je uit op je werkplek.

Intake voor de start van de opleiding = zekerheid voor student en werkgever
Wij nemen altijd een uitgebreide en actieve intake af voor de start van de hbo-opleiding. In deze intake wordt duidelijk wat je tijdens de opleiding van ons kunt verwachten en wat wij van jou verwachten. Naast je opleidingsniveau kijken wij ook naar je intrinsieke motivatie. Zo weet je zeker of een hbo-opleiding voor je haalbaar is en je werkgever weet zeker of hij de juiste investering maakt. 

Meer info en aanmelden hbo-intake >

Inhoud

Studieprogramma
Crohonummer: 34475

Modules eerste jaar (propedeuse)
Werkzaamheden eigen beroepsomgeving 1
Professional Communication Foundation
Basiskennis informatiesystemen
Elektriciteitsleer
Digitale elektronica
Computertechniek
Onderzoeksvaardigheden deel 1
Datacommunicatie en netwerktechniek
English Communication Skills for Engineers
Basis programmeren
Wis- en natuurkunde voor de elektronicus
Aantal studiepunten eerste jaar: 60
 
Modules tweede jaar
Werkzaamheden eigen beroepsomgeving 2
Analoge elektronica
Databases
Programmeren in Taal C
PLC-programmeren
Mechatronica
Datacommunicatie en netwerken in de industrie
Praktijkopdrachten uit de eigen werkomgeving
Aantal studiepunten tweede jaar: 60
 
Modules derde jaar
Werkzaamheden eigen beroepsomgeving 3 
Automatiseringsprojecten
Wiskunde voor HTO
Onderzoeksvaardigheden deel 2
Objectgeoriënteerd programmeren C++
Praktijkopdrachten projectmanagement
Praktijkmodule microcontrollers
Real-Time Embedded Operating Systems

Aantal studiepunten derde jaar: 60

 
Modules vierde jaar
Werkzaamheden eigen beroepsomgeving 4
Regeltechniek
Electro Magnetic Compatibility
Real-Time Unified Modeling Language
Ontwerpen van digitale systemen
Scriptie
Aantal studiepunten vierde jaar: 60
 
Totaal aantal studiepunten: 240


Actueel en praktijkgericht lesmateriaal 
Wij hebben intensieve contacten met het bedrijfsleven, brancheorganisaties en exameninstanties. Ons lesmateriaal kunnen wij daardoor continu aanpassen op de meeste actuele marktontwikkelingen. Ons studieprogramma bestaat uit vakken waarin je zowel inhoudelijke technische ICT competenties ontwikkelt als de benodigde softskills als leidinggeven, ondernemen en presenteren. Daarnaast werken wij met actuele thema's waarin je de verschillende modules in de praktijk brengt, waardoor de toepasbaarheid van het geleerde optimaal benut wordt.

Eerste jaar: oriënterend jaar
In het propedeusejaar start je met een aantal oriënterende modules, zoals elekriciteitsleer en basis programmeren. Een aantal modules is voorzien van thuispractica met de software MultiSim. Met deze software kun je meetapparatuur en analoge en digitale elektronische schakelingen simuleren. Ook presenteren komt aan bod. 

Tweede jaarverdieping en toepassing van de theorie
In dit jaar verdiep je je in de elektronica, industriële netwerken en in de programmeertaal C. Om te leren programmeren ontvang je het unieke programma de Struktograaf, waarmee je je vaardigheid in het programmeren sterk kunt vergroten. Met de Struktograaf kun je Programma Structuur Diagrammen (PSD's) tekenen, compileren en laten uitvoeren. Hierdoor kun je de werking van het PSD uitvoerig testen en evalueren. Ook ontvang je oefenbestanden en een compiler, waarmee je programma's die geschreven zijn in C kunt compileren, zodat je ze ook kunt laten uitvoeren door de pc. Het cursusmateriaal van de module mechatronica is Engelstalig. Het taalgebruik is zodanig dat je dit goed kunt begrijpen als je het "begrijpend lezen" op havo-niveau beheerst. Vragen uit het cursusmateriaal kun je in het Nederlands beantwoorden en ook de examens zijn Nederlandstalig. 

Derde jaar: theorie in praktijk brengen
In het derde jaar richt je je onder andere op het programmeren in taal C++. Daarnaast komt in dit jaar ook projectmanagement aan bod. Dit is een module die zeker niet mag ontbreken tijdens de opleiding en waarvan je, in je dagelijkse praktijk, veel profijt zult hebben. De module microcontrollers is voorzien van thuispractica, waarbij je de programmeersoftware Flowcode toepast, waarmee je de werking van een microcontroller kunt simuleren. De door jou in Flowcode ontwikkelde programma's worden daarna door jou "ge-upload" naar de programmeerbare microprocessor.  

Vierde jaar: al je kennis aanwenden
In het laatste jaar van je opleiding bestudeer je nog enkele belangrijke onderwerpen over industriële automatisering, waaronder regeltechniek en Electro Magnetic Compatibility en richt je je op het ontwerpen van complexe digitale systemen. Je sluit de opleiding af met een afstudeeropdracht waarin je al je kennis aanwendt.

Praktijkopdrachten en afstudeeropdracht = oplossing voor uitdaging in je organisatie
De praktijkopdrachten en de afstudeeropdracht uit je opleiding pas je toe in je eigen werkomgeving. Binnen de gestelde voorwaarden formuleer je zelf een probleemstelling uit je eigen werksituatie. Dit betekent dubbel rendement: je werkgever doet er zijn voordeel mee maar jijzelf natuurlijk ook. Door de theorie in de praktijk toe te passen, kun je de opgedane kennis beter plaatsen. Aan de hand van een uitgebreid onderzoek kom je tot een oplossing. Dit onderzoek geef je weer in een scriptie. Je sluit de afstudeeropdracht af met een presentatie en verdediging op Hogeschool Dirksen. Heb je alle 240 studiepunten behaald, dan ontvang je van Hogeschool Dirksen het bachelorgetuigschrift en mag je de titel ingenieur (ing) en/of bachelor gaan voeren.

Examens
Je rondt ieder onderdeel af met een Dirksen-examen. Zo behaal je al tijdens je studie een aantal waardevolle certificaten.

Studiemethode

Studeren met intensieve begeleiding
De nominale studieduur is vier jaar uitgaande van 240 studiepunten (EC) en een studielast van 60 studiepunten per jaar. We gaan hierbij uit van ongeveer 15 - 25 uur studeren per week. Dat is inclusief de colleges. Afhankelijk van je werkervaring, eerder behaalde certificaten en diploma's en de tijd die je te besteden hebt, kun je de opleiding ook sneller afronden. 

De opleiding start met een kick-off waarbij je kennis maakt met je medestudenten en je start met de module Werkzaamheden eigen beroepsomgeving. Vervolgens zijn er 20 tot 25 colleges per jaar gepland voor ondersteuning van de theorie, praktijkopdrachten of de projectopdracht. Zelfstudie, persoonlijke coaching, online begeleiding en colleges wisselen elkaar af. Daarnaast heb je 24/7 toegang tot je eigen online leeromgeving. De colleges vinden 1x per 14 dagen plaats van 16:30 - 20:30 uur (inclusief eten).

Deel van werktijd = deel van studietijd
Dit houdt in dat je tijdens de uitoefening van je functie de theorie leert toepassen, die in het aangereikte lesmateriaal aan bod komt. In de module Werkzaamheden Eigen Beroepsomgeving leggen we deze koppeling. Je leert dus in de praktijk de theorie toe te passen. Het is daarom wel van belang dat je functie een relatie heeft met de inhoud van de studie. 

Twijfel je op je functie voldoende raakvlakken heeft met de studie? Bel 026 - 3 544 646 of mail naar hogeschool@dirksen.nl dan kijken wij samen naar de mogelijkheden.

 

Praktische zaken

Aanvang
Deze opleiding start ieder jaar in februari en september. Maak voor die tijd een afspraak voor een persoonlijke intake. Zo weet je zeker of een hbo-opleiding voor je haalbaar is en je werkgever weet zeker of hij de juiste investering maakt.
Meer info en aanmelden hbo-intake >

Locatie
Elst, Maarssen.

Vrijstellingen
Ben je in het bezit van een relevant erkend diploma, dan kun je in aanmerking komen voor vrijstellingen. Kijk voor meer informatie op de pagina over vrijstellingen of neem contact op met onze afdeling studievoorlichting via telefoonnummer: 026 - 3 544 644 of via e-mail hogeschool@dirksen.nl.

Collegegeld
Het collegegeld is inclusief examenkosten, lesmateriaal, begeleiding en de benodigde hard- en software. Je kunt ieder examen één keer kosteloos afleggen. Voor herkansingen brengen wij het reguliere examengeld in rekening. 
Afstudeerkosten: € 375,-

Financieel aantrekkelijk
Bij al onze mbo- en hbo-opleidingen kun je als werkgever gebruikmaken van de Subsidieregeling praktijkleren. Dit is een vergoeding vanuit de overheid voor de tijd dat de bedrijfsbegeleider in de student steekt gedurende de studie. Deze subsidie bedraagt maximaal € 2.700,- per medewerker per studiejaar. Als werkgever kun je deze subsidie aanvragen via het eLoket.

Studievormen
Collegegeld per 12 maanden (termijnbetaling mogelijk) € 7.500,00
Materialen
Multimeter digitaal Facultatief € 37,19 excl. 21% btw

Gratis studiegids thuis ontvangen?

Vraag de gratis studiegids aan waarin ons complete opleidingsaanbod staat, van korte trainingen tot geaccrediteerde mbo- en hbo-opleidingen: