Kwaliteitserkenningen

Dirksen Opleidingen heeft diverse kwaliteitserkenningen binnen het Nederlandse veld van opleidingen en is daarnaast aangesloten bij diverse brancheorganisaties. Dit geeft u de garantie dat Dirksen Opleidingen een kwalitatief hoogstaande en officieel erkende opleider in Nederland is.European Association for Distance Learning (EADL)
EADL streeft er naar de kwaliteit en acceptatie van afstandsonderwijs te optimaliseren voor studenten. EADL voorziet zijn leden van een platform voor open discussie over alle zaken gerelateerd aan afstandsonderwijs en voor het delen van ideeën en ervaringen.Vereniging van opleidingsinstituten voor informatica (VOI)
De VOI is het  keurmerk  en dé autoriteit voor ICT-opleidingen. VOI biedt u, als werknemer en als particulier, de  garantie  dat u te maken heeft met één van de betere opleidingsinstituten van Nederland. Met haar activiteiten waarborgt de VOI de kwaliteit van ICT-opleidingen en staat zij het Nederlandse bedrijfsleven, (semi)overheid en de zorg terzijde bij het ontwikkelen en standaardiseren van relevante ICT-competenties.


NRTO-keurmerk
Dirksen Opleidingen heeft het NRTO-keurmerk. Het NRTO-keurmerk is een onafhankelijke erkenning voor kwaliteit en professionaliteit in de private opleidingenmarkt. Hiermee wordt aangetoond dat ons opleidingsinstituut aan hoge eisen voldoet voor transparantie over producten en diensten, adequate dienstverlening, professionele omgang met klanten en deskundigheid van het personeel. Het NRTO-keurmerk wordt afgegeven door de Nederlandse Raad voor Training en Opleiding (NRTO), de brancheorganisatie voor trainen en opleiden.


Nederlands-Vlaamse Accreditatieorganisatie (NVAO)
De NVAO borgt op onafhankelijke wijze de kwaliteit van het hoger onderwijs in Nederland en Vlaanderen door middel van het beoordelen van opleidingen en het verlenen van een keurmerk en draagt bij aan de bevordering van deze kwaliteit. Daarnaast levert de NVAO een bijdrage aan het vergroten van het kwaliteitsbewustzijn binnen het hoger onderwijs en bevordert zij de positionering van het hoger onderwijs in nationaal en internationaal perspectief. Alleen NVAO-geaccrediteerde opleidingen zijn officieel erkend en leiden op tot officiële hbo-diploma's. De opleidingen van Hogeschool Dirksen zijn door de NVAO geaccrediteerd.Certification Board Telecom (CBT)
Certification Board Telecom is een onafhankelijke commissie, die als doel heeft de kwaliteit, objectiviteit, integriteit en onafhankelijkheid van de telecom-examens te waarborgen. Dirksen Opleidingen verzorgt onder toezicht van de CBT de certificeringen en hercertificeringen.

Dirksen is officieel Cisco Networking Academy