Doorzoek onze website

Kwaliteitserkenningen

Dirksen Opleidingen heeft diverse kwaliteitserkenningen binnen het Nederlandse veld van opleidingen en is daarnaast aangesloten bij diverse brancheorganisaties. Dit geeft je de garantie dat Dirksen een kwalitatief hoogstaande en officieel erkende opleider in Nederland is.

Nederlands-Vlaamse Accreditatieorganisatie (NVAO)
De NVAO borgt op onafhankelijke wijze de kwaliteit van het hoger onderwijs in Nederland en Vlaanderen door middel van het beoordelen van opleidingen en het verlenen van een keurmerk en draagt bij aan de bevordering van deze kwaliteit. Daarnaast levert de NVAO een bijdrage aan het vergroten van het kwaliteitsbewustzijn binnen het hoger onderwijs en bevordert zij de positionering van het hoger onderwijs in nationaal en internationaal perspectief. Alleen NVAO-geaccrediteerde opleidingen zijn officieel erkend en leiden op tot officiële hbo-diploma's. De opleidingen van Hogeschool Dirksen zijn door de NVAO geaccrediteerd.

European Association for Distance Learning (EADL)
EADL streeft er naar de kwaliteit en acceptatie van afstandsonderwijs te optimaliseren voor studenten. EADL voorziet zijn leden van een platform voor open discussie over alle zaken gerelateerd aan afstandsonderwijs en voor het delen van ideeën en ervaringen.

NRTO-keurmerk
Dirksen Opleidingen heeft het NRTO-keurmerk. Het NRTO-keurmerk is een onafhankelijke erkenning voor kwaliteit en professionaliteit in de private opleidingenmarkt. Hiermee wordt aangetoond dat ons opleidingsinstituut aan hoge eisen voldoet voor transparantie over producten en diensten, adequate dienstverlening, professionele omgang met klanten en deskundigheid van het personeel. Het NRTO-keurmerk wordt afgegeven door de Nederlandse Raad voor Training en Opleiding (NRTO), de brancheorganisatie voor trainen en opleiden.

MBO-diploma erkenning
Het Dirksen MBO-College is conform artikel 1.4.1, eerste lid van de Wet educatie en beroepsonderwijs (WEB) erkend om voor deze, in het Centraal Register Beroepsopleidingen (CREBO) geregistreerde opleidingen, een diploma af te geven.

Centraal Register Kort Beroepsonderwijs (CRKBO)
Dirksen Opleidingen staat in het Register Instellingen van het CRKBO. Daarmee voldoet Dirksen aan de Kwaliteitscode voor Opleidingsinstellingen voor Kort Beroepsonderwijs.

Stichting Certificatieregeling Kabelinfrastructuur en Buizenlegbedrijven (stichting CKB)
De Stichting Certificatieregeling Kabelinfrastructuur en Buizenlegbedrijven (Stichting CKB) is opgericht door opdrachtgevers en aannemers in de kabel- en leidingenbranche met het doel de kwaliteit, veiligheid, milieuzorg en arbeidsomstandigheden van de buizen- en kabellegbedrijven middels certificatie van beheerssystemen te bevorderen. De Stichting doet dit door het beheren van de CKB-regeling, een regeling om de kwaliteit van bedrijven te borgen. Onze koper- en glasvezelopleidingen zijn erkend door stichting CKB. Dit houdt in dat onze opleidingen voldoen aan de kwaliteitsnormen van CKB en tot voldoende niveau en kennis leiden voor het uitoefenen van bepaalde CKB-gerelateerde functies. 

Certification Board Telecom (CBT)
Certification Board Telecom is een onafhankelijke commissie, die als doel heeft de kwaliteit, objectiviteit, integriteit en onafhankelijkheid van de telecom-examens te waarborgen. Dirksen Opleidingen verzorgt onder toezicht van de CBT de certificeringen en hercertificeringen.

Cisco Networking Academy
Dirksen is officieel Cisco Networking Academy.