Doorzoek onze website

Gedragscode NRTO

Dirksen Opleidingen is een actief lid van de NRTO (Nederlandse Raad voor Training en Opleiding), de brancheorganisatie voor de particuliere onderwijs-, opleidings- en trainingsaanbieders in Nederland. Alle leden van de NRTO hebben zich geconformeerd aan de Algemene Beginselen van Behoorlijk Onderwijs en dit vastgelegd in een eigen Gedragscode, uitgesplitst naar een gedragscode voor Consumenten en voor Beroep en bedrijf.

De beginselen die in de gedragscodes centraal staan zijn:

  • Zorgvuldigheidsbeginsel
  • Rechtszekerheidsbeginsel
  • Redelijkheidsbeginsel
  • Betrouwbaarheidsbeginsel
  • Kenbaarheidsbeginsel


Alle NRTO-leden moeten voldoen aan de eisen van de gedragscode en deze gedragscode onderschrijven. Dirksen Opleidingen staat daar volledig achter. 

Klik hier voor de gedragscode NRTO.