Doorzoek onze website

Update monteur klein laswerk onderbrekingsvrij overnemen

In deze update training word je op de hoogte gesteld van alle nieuwe ontwikkelingen in het vakgebied, innovaties die de afgelopen jaren zijn doorgevoerd en nieuwe materialen en gereedschappen. Vervolgens word je getoetst op de kennis en vaardigheden van alle voorkomende werkzaamheden die nodig zijn om binnen de normen werkzaamheden uit te voeren, die bij het lassen van lokale kabels tot en met 50x4, in het ondergrondse aansluitnet aan de orde komen.

Voor medewerkers die laswerkzaamheden verrichten aan alle voorkomende type kabels in het ondergrondse aansluitnet tot en met 50x4.

.

De update training inclusief hercertificering start met het bespreken van nieuwe ontwikkelingen uit het vakgebied en praktijkervaringen. Vervolgens leg je een theorie- en een praktijkexamen af. Je wordt getoetst op de kennis en vaardigheden uit de opleiding Monteur klein laswerk onderbrekingsvrij overnemen.

Studieduur
2 dagen.

Certificaat
De update training sluit je af met een theorie- en een praktijkexamen dat onder toezicht staat van de Certification Board Telecom. Bij voldoende resultaat voor beide examens ben je gecertificeerd ‘Monteur klein laswerk onderbrekingsvrij overnemen' voor drie jaar. Na drie jaar vervalt de geldigheid van de certificering en dien je je opnieuw te laten certificeren.

Studievormen
Update training inclusief hercertificering (2 dagen) € 1.055,00 excl. 21% btw

Voor wie

Voor medewerkers die laswerkzaamheden verrichten aan alle voorkomende type kabels in het ondergrondse aansluitnet tot en met 50x4.

Voorkennis

.

Inhoud

De update training inclusief hercertificering start met het bespreken van nieuwe ontwikkelingen uit het vakgebied en praktijkervaringen. Vervolgens leg je een theorie- en een praktijkexamen af. Je wordt getoetst op de kennis en vaardigheden uit de opleiding Monteur klein laswerk onderbrekingsvrij overnemen.

Studieduur
2 dagen.

Certificaat
De update training sluit je af met een theorie- en een praktijkexamen dat onder toezicht staat van de Certification Board Telecom. Bij voldoende resultaat voor beide examens ben je gecertificeerd ‘Monteur klein laswerk onderbrekingsvrij overnemen' voor drie jaar. Na drie jaar vervalt de geldigheid van de certificering en dien je je opnieuw te laten certificeren.

Studievormen
Update training inclusief hercertificering (2 dagen) € 1.055,00 excl. 21% btw

Gratis studiegids thuis ontvangen?

Vraag de gratis studiegids aan waarin ons complete opleidingsaanbod staat, van korte trainingen tot geaccrediteerde mbo- en hbo-opleidingen: