Dirksen volgt de richtlijnen van het RIVM inzake het coronavirus. Lees hier onze maatregelen.

Doorzoek onze website

Voor tele- en datacommunicatienetwerken wordt nog volop gebruik gemaakt van koperkabels. Ook nieuwe infrastructuren worden aangelegd met koperkabels. Dit betekent dat tot ver in de toekomst behoefte blijft aan monteurs, die koperinfrastructuren aanleggen en onderhouden en storingen oplossen. Wij spelen hierop in door het ontwikkelen en uitvoeren van actuele opleidingen voor monteurs, projectleiders en uitvoerders.

Certificering en hercertificering
Een groot aantal van de opleidingen sluit je af met een certificering dat onder toezicht staat van de Certification Board Telecom (CBT), zie ook bladzijde 7. Alleen medewerkers met een geldig certificaat zijn geautoriseerd om te werken in de kopernetwerken van diverse operators. Na het verlopen van de geldigheidsduur van de certificering, dien je je
binnen 6 maanden opnieuw te certificeren via een hercertificering.