Monteur groot laswerk onderbrekingsvrij overnemen

In de opleiding leer je om binnen de normen werkzaamheden uit te voeren, die bij het lassen van lokale kabels van 50x4 tot en met 450x4, aan de orde komen.

Prijs € 2.495,00 excl. 21% btw
Studieduur 5 of 10 dagen
Locatie(s) Tilburg
Studievorm(en) Opleiding inclusief certificering (5 dagen)
Opleiding inclusief certificering (10 dagen)
(Her)certificering (1 dag)
Update training inclusief hercertificering (2 dagen)

De opleiding is voor monteurs die laswerkzaamheden verrichten aan alle voorkomende type kabels in het ondergrondse aansluitnet tot en met 450x4.

Je kunt je via deze pagina inschrijven voor de opleiding inclusief certificering, de certificering of voor de update training inclusief hercertificering. Klik op direct inschrijven en maak jouw keuze.

PHTT2

De opleiding Monteur klein laswerk onderbrekingsvrij overnemen.

Na het theoretische gedeelte volgen grotendeels individuele sessies waarin je de gelegenheid krijgt om jede vaardigheden van het lassen eigen te maken.

Theorie

 • kenmerken, opbouw en telling van telecomkabels
 • tabellen en montagetekeningen lezen
 • lastechniek picabond lassen
 • voorschriften en projecteringsregels
 • materialen en gereedschappen
 • veiligheidsvoorschriften

Praktijk

 • afkronen van alle kabeltypes van 50x4 tot en met 450x4
 • lassen van aders met picabond techniek
 • doorlassen maken en repareren
 • splits- en overgangslassen maken, muteren en repareren
 • het laswerk testen
 • veilig werken

Studieduur
Afhankelijk van de ervaring van de deelnemer tussen de 5 en 10 dagen.

Certificering
De opleiding sluit je af met een theorie- en een praktijkexamen dat onder toezicht staat van de Certification Board Telecom. Bij voldoende resultaat voor beide examens ben je gecertificeerd ‘Monteur groot laswerk inclusief Onderbrekingsvrij overnemen’ voor drie jaar.

Kosten
inclusief voorbereidingskosten, lesmateriaal, koffie, thee en lunches.

Tijdens de certificering word je getoetst op de kennis en vaardigheden die nodig zijn om binnen de normen werkzaamheden uit te voeren die bij het lassen van lokale kabels van 50x4 tot en met 450x4 in het ondergrondse aansluitnet aan de orde komen.

Programma
De certificering bestaat uit een theorie- en een praktijkexamen. Je wordt getoetst op de kennis en vaardigheden uit de opleiding Monteur krimplassen groot laswerk.

Duur
1 dag.

Certificaat
De certificering bestaat uit een theorie- en een praktijkexamen dat onder toezicht staat van de Certification Board Telecom. Bij voldoende resultaat voor beide examens ben je gecertificeerd ‘Monteur groot laswerk inclusief Onderbrekingsvrij overnemen’ voor drie jaar. Na drie jaar vervalt de geldigheid van de certificering en dien je je opnieuw te laten certificeren

In het kort
In deze update training word je op de hoogte gesteld van alle nieuwe ontwikkelingen in het vakgebied, innovaties die de afgelopen jaren zijn doorgevoerd en nieuwe materialen en gereedschappen. Vervolgens word je getoetst op de kennis en vaardigheden die nodig zijn om binnen de normen werkzaamheden uit te voeren die bij het lassen van lokale kabels tot en met 450x4 in het ondergrondse aansluitnet aan de orde komen.

Certificaat
De update training sluit je af met een theorie- en een praktijkexamen dat onder toezicht staat van de Certification Board Telecom. Bij voldoende resultaat voor beide examens ben je gecertificeerd ‘Monteur groot en klein laswerk inclusief Onderbrekingsvrij overnemen’ voor drie jaar. Na drie jaar vervalt de geldigheid van de certificering en dien je je opnieuw te laten certificeren.

Duur
2 dagen.

Startdatum

Cursusplaats

Studievorm

** Tilburg Opleiding inclusief certificering (5 dagen)
** Tilburg Opleiding inclusief certificering (10 dagen)
** Tilburg Update training inclusief hercertificering (2 dagen)
** Tilburg (Her)certificering (1 dag)
** Neem voor meer informatie contact op met de afdeling planning via telefoonnummer 026 - 3 544 644.

Studievormen

Opleiding inclusief certificering (5 dagen) € 2.495,00 excl. 21% btw
Opleiding inclusief certificering (10 dagen) € 4.820,00 excl. 21% btw
(Her)certificering (1 dag) € 695,00 excl. 21% btw
Update training inclusief hercertificering (2 dagen) € 995,00 excl. 21% btw