Ontwikkeling en implementatie van computernetwerken

In deze praktijkgerichte cursus leer je daadwerkelijk een netwerk opzetten en aanpassen. Er worden verbanden gelegd tussen netwerken en systeembeheer. Er wordt ingegaan op de beleidsoverwegingen en keuzecriteria bij de ontwikkeling en implementatie van netwerken.
Prijs € 575,00
Studieduur 6 maanden bij een studietempo van 6 tot 8 uur per week
Studievorm(en) Zelfstudie met online begeleiding

Deze cursus is bestemd voor degenen die computernetwerken in een kantooromgeving willen ontwerpen of aanpassen.

pmc ict 2

Enige voorkennis van systeembeheer. Bovendien is kennis van datacommunicatie en netwerken vereist, bijvoobeeld door de cursus Datacommunicatie en netwerktechniek (DCNT).

Voorkennis

Datacommunicatie en netwerktechniek € 545,00

De volgende aspecten komen in deze cursus aan de orde:

  • beleid en uitgangspunten voor het opzetten van een netwerk;
  • maken van keuzes met betrekking tot hard- en software;
  • implementatie van een netwerk;
  • instandhouding van een netwerk met behulp van management software;
  • koppeling van een netwerk met een ander netwerk.

In deze cursus ga je een fictief netwerk ontwerpen aan de hand van een case. Je wordt hierbij begeleid door een docent.

Studiebelasting
De gemiddelde studieduur is 6 maanden bij een studietempo van 6 tot 8 uur per week.

Studievorm
Zelfstudie met begeleiding via DirksenPlaza.

Aanvang
Gehele jaar.

Examen
De cursus wordt afgesloten met een case, die je ter beoordeling inzendt naar je docent. Bij voldoende resultaat, ontvang je het certificaat 'Ontwikkeling en implementatie van computernetwerken'. Dit certificaat geeft je vrijstelling voor de gelijknamige module uit het programma van de Hogeschool Technische informatica.

Kosten
inclusief examen (case).

Studievormen

Zelfstudie met online begeleiding € 575,00