Ontwikkeling en implementatie van computernetwerken

In deze praktijkgerichte cursus leert u daadwerkelijk een netwerk opzetten en aanpassen. Er worden verbanden gelegd tussen netwerken en systeembeheer. Er wordt ingegaan op de beleidsoverwegingen en keuzecriteria bij de ontwikkeling en implementatie van netwerken.
Prijs € 575,00
Studieduur 6 maanden bij een studietempo van 6 tot 8 uur per week
Studievorm(en) Zelfstudie met online begeleiding

Deze cursus is bestemd voor degenen die computernetwerken in een kantooromgeving willen ontwerpen of aanpassen.

pmc ict 2

Enige voorkennis van systeembeheer. Bovendien is kennis van datacommunicatie en netwerken vereist, bijvoobeeld door de cursus Datacommunicatie en netwerktechniek (DCNT).

Voorkennis

Datacommunicatie en netwerktechniek € 545,00

De volgende aspecten komen in deze cursus aan de orde:

  • beleid en uitgangspunten voor het opzetten van een netwerk;
  • maken van keuzes met betrekking tot hard- en software;
  • implementatie van een netwerk;
  • instandhouding van een netwerk met behulp van management software;
  • koppeling van een netwerk met een ander netwerk.

In deze cursus gaat u een fictief netwerk ontwerpen aan de hand van een case. U wordt hierbij begeleid door een docent.

Studiebelasting
De gemiddelde studieduur is 6 maanden bij een studietempo van 6 tot 8 uur per week.

Studievorm
Zelfstudie met begeleiding via DirksenPlaza.

Aanvang
Gehele jaar.

Examen
De cursus wordt afgesloten met een case, die u ter beoordeling inzendt naar uw docent. Bij voldoende resultaat, ontvangt u het certificaat 'Ontwikkeling en implementatie van computernetwerken'. Dit certificaat geeft u vrijstelling voor de gelijknamige module uit het programma van de Hogeschool Technische informatica.

Kosten
inclusief examen (case).

Studievormen

Zelfstudie met online begeleiding € 575,00