NEN 3140 VOP Algemeen

De NEN 3140 is een Nederlandse aanvulling op de Europese norm NEN-EN 50110-1 voor het veilig werken in en aan elektrotechnische installaties. Ook indien men werkzaamheden verricht in de buurt van elektrotechnische installaties is deze norm van toepassing. Binnen de NEN 3140 is er sprake van verschillende niveaus waarop de medewerkers kunnen worden ingedeeld. Enkele van deze niveaus zijn "Voldoend Onderricht Persoon" (VOP) en "Vakbekwaam Persoon" (VP). Een Voldoend Onderricht Persoon is iemand die voldoende is geïnstrueerd en die onder toezicht van een Vakbekwaam Persoon en/of werkverantwoordelijke de werkzaamheden uitvoert. Hierdoor is hij of zij in staat om gevaren te herkennen en te voorkomen, die bij werkzaamheden aan elektrotechnische installaties kunnen worden veroorzaakt.
Prijs € 345,00 excl. 21% btw
Studieduur 1 dag
Locatie(s) Maarssen, Tilburg
Studievorm(en) Training inclusief certificering

De training is bestemd voor onderhoudspersoneel van allerlei organisaties die in aanraking komen met elektrotechnische installaties, bijvoorbeeld in productiebedrijven, ziekenhuizen, bejaardenhuizen, maar ook voor werktuigkundigen die machines in bedrijfstellen en onderhouden. De training is ook bedoeld voor installatiemonteurs uit niet-elektrotechnische beroepen, die in aanmerking komen met elektrotechnische installaties.

PHTT2

Minimaal vmbo-niveau. Verder geen speciale voorkennis vereist.

  • de Arbowet met zijn gebruik en verantwoording
  • keuren gereedschap
  • veilig vrijschakelen van installaties en motoren
  • uitleggen wie de verantwoordelijke in een bedrijf is
  • welke gevaren kunnen er ontstaan
  • veilig aansluiten van elektrische apparatuur volgens NEN 3140
  • veilig omgaan met alle elektrotechnische apparatuur

 

Maatwerk
Andere trainingen op het gebied van NEN 3140 en NEN 1010 kunnen op maat worden uitgevoerd.

Certificering
Deze training sluit je af met een toets. Bij voldoende resultaat ontvang je het certificaat NEN 3140 Voldoend Onderricht Persoon.

Kosten
inclusief certificering, exclusief btw.

Startdatum

Cursusplaats

Studievorm

** Maarssen Training inclusief certificering
** Tilburg Training inclusief certificering
** Neem voor meer informatie contact op met de afdeling planning via telefoonnummer 026 - 3 544 644.

Studievormen

Training inclusief certificering € 345,00 excl. 21% btw