Installatie bekabelinginfrastructuren COAX (SECT-1B COAX)

In deze training SECT-1B COAX leer je alle voorkomende vaardigheden die nodig zijn voor het bekabelen van versterkerkasten en het aansluiten van klanten binnen de diverse kabeltelevisie coax netwerken in Nederland. Deze training sluit aan op de SECT-eindtermen voor de installatie van bekabelinginfrastructuren coax, waardoor je je optimaal kunt voorbereiden op het SECT-1B COAX praktijkexamen.
Prijs € 675,00 excl. 21% btw
Studieduur 2 dagen
Locatie(s) Tilburg
Studievorm(en) Training incl. examenvoorbereiding (2 dagen)
Examenvoorbereiding (0,5 dag)

Training inclusief examenvoorbereiding (2 dagen)
Voor medewerkers die in het wijknet groep- en eindversterkers bekabelen en coax-aansluitingen (gaan) realiseren in een kabeltelevisienetwerk van één van de operators.

Examenvoorbereiding (0,5 dag)
De examenvoorbereiding is voor medewerkers die al in het bezit zijn van het certificaat SECT-1B COAX, waarvan de geldigheid bijna verloopt en die hun kennis willen opfrissen.

SECT 1BCOAX

Je hebt basiskennis van CAI-netwerken. Een goede vooropleiding hiervoor is Basis CAI.

Voorkennis

Basis CAI € 140,00

Na deze training kun je infrastructurele werkzaamheden verrichten in kabel TV netwerken. Tevens kun je in nieuwbouw- en renovatieprojecten versterkerkasten bekabelen en huisaansluitingen maken.

Deze praktijkgerichte training bestaat uit een 0,5 dag theorie, 1 dag praktijk en een 0,5 dag examenvoorbereiding.

Theorie

 • veiligheidsaspecten;
 • de belangrijkste aspecten van outdoor kabelaanleg;
 • CPD effecten;
 • lezen en toepassen van blokschema’s;
 • aan de hand van de werkelijke situatie wijzigingen op tekening aanbrengen;  
 • de verbinding visueel controleren.

Praktijk

 • bekabeling invoeren en afmonteren in verschillende behuizingen;
 • de verschillende kabeltypen aansnijden, afpellen en coderen;
 • afmonteren met het juiste gereedschap;
 • eenvoudige administratie voeren;
 • aan de hand van tekeningen en administratie de installatie realiseren;
 • meetinstrumenten instellen om eenvoudige elektrische en signaalkwaliteitsmetingen uit te voeren.   

Examenvoorbereiding
Deze training is inclusief examenvoorbereiding, zodat je optimaal klaargestoomd bent voor het  praktijkexamen SECT-1B COAX. Het praktijkexamen staat onder toezicht van de Stichting Examinering Certificering Telecom CAI. Bij voldoende resultaat ben je gecertificeerd voor de installatie bekabelinginfrastructuren COAX (SECT-1B COAX). Dit certificaat heeft een geldigheidsduur van 5 jaar. Je legt het examen af bij Cito. Je dient je hiervoor zelf aan te melden via www.cito.nl.

Kosten
De trainingskosten zijn inclusief voorbereidingskosten, lesmateriaal, gebruik gereedschappen en apparatuur, koffie, thee en lunches. 
Praktijkexamen: € 270,- exclusief 21% btw.

Startdatum

Cursusplaats

Studievorm

** Tilburg Examenvoorbereiding (0,5 dag)
** Tilburg Training incl. examenvoorbereiding (2 dagen)
** Neem voor meer informatie contact op met de afdeling planning via telefoonnummer 026 - 3 544 644.

Studievormen

Training incl. examenvoorbereiding (2 dagen) € 675,00 excl. 21% btw
Examenvoorbereiding (0,5 dag) € 250,00 excl. 21% btw