Inhome monteur telecommunicatie (mbo-3)

Na de opleiding Inhome monteur telecommunicatie kun je ICT- diensten installeren en onderhouden bij consumenten en zakelijke klanten. Je kunt onder toezicht van een leidinggevende zelfstandig databekabeling en aansluitpunten aanleggen en werken aan patchkasten. Ook kun je apparatuur aansluiten, de aansluiting coderen en doormeten en het uiteindelijk verantwoord het netwerk vrijgeven. Onderhoud plegen en eenvoudige storingen oplossen heb je na deze opleiding ook onder de knie.
Prijs € 4.350,00
Studieduur 2 jaar
Studievorm(en) Collegegeld per 12 maanden (excl theorie examens en PvB).

Voor (toekomstige) klantmonteurs die bij consumenten en zakelijke klanten verantwoord en klantgericht diensten installeren en/of storingen verhelpen.

mbo praktijk

Geen voorkennis vereist.

Vrijstellingen
Op basis van de door jouw behaalde certificaten en/of diploma's kun je vrijstelling krijgen voor één of meerdere deelkwalificaties uit deze opleiding.

Inhome monteur telecommunicatie (niveau 3)
Crebonummer: 25191
 (Medewerker beheer ICT-telecom)

Kerntaken
Het verantwoord verrichten van werkzaamheden bij klanten waarbij de klanttevredenheid hoog scoort en de diensten optimaal worden aangeboden.

De kerntaken en werkprocessen die hierbij uitgevoerd worden zijn:

Installeren en onderhouden van hardware, software en verbindingen

  • Gebruiksklaar maken van telecomsystemen, (rand) apparatuur en applicaties
  • Vervangen, repareren en/of (de)monteren van (onderdelen van) systemen en (rand)apparatuur
  • Realiseren van telecomverbindingen

Behandelen van incidentmeldingen

  • In behandeling nemen en registreren van incidenten
  • Oplossen en/of escaleren van incidenten

Programma

Eerste jaar      
Toegang Technische gebouwen


Basis veiligheid


Telecom koperinfrastructuren


Verbindingstechnieken HVD/KVD


Hoofdverdeler praktijk


Kabelverdelers ISRA pratkijk


Inleiding datacommunicatie


Basis xDSL voor access services


Effectief Communiceren en klantgerichtheid  

NEN3140 VOP Installeren wandcontactdoos voor monteurs


Onderhoud STAPn’58  

ICT diensten en access


Praktijk- en theorietoets


Loopbaan en burgerschap deel 1


Rekenen niveau 2F


Beroepspraktijkvorming 1Tweede jaar
Elektriciteitsleer


Nederlands niveau 2F


PC-servicetechnicus


Netwerktechnicus


Network Fundamentals 


Cisco Networking Academy CCNA 


Keuzedelen:

- Klantcontact & verkoop
- Digitale vaardigheden basis
- Inspelen op innovaties
- Nederlands 3F
Loopbaan en burgerschap deel 2


Engels B1 


BeroepspraktijkvormingProeve van Bekwaamheid


Praktijkdagen
Bij deze opleiding worden praktijkdagen georganiseerd. Tijdens de praktijkdagen wordt naast de praktijk ook aandacht besteed aan de theorie en de toepassingen.

Beroepspraktijkvorming (BPV)
Een belangrijke component van je mbo-opleiding is de beroepspraktijkvorming (BPV). Je werk of stage vormt een belangrijk onderdeel van je leerproces. Maar omgekeerd ook, datgene wat je  leert tijdens je opleiding kun je meteen in praktijk brengen. Daarom moet je de BPV uitvoeren in een voor de opleiding relevante werkomgeving. Gedurende je opleiding maak je verscheidende praktijkopdrachten om de vereiste competenties aan te leren. De meeste praktijkopdrachten kun je tijdens je reguliere (stage) werkzaamheden uitvoeren.

Studievorm
Een intakeprocedure maakt duidelijk over welke competenties je al beschikt en welke nog moeten worden aangevuld. De competentiegerichte opleiding wordt samen met het bedrijf ingevuld, zodat het leren zowel op de opleiding als in de praktijk wordt gerealiseerd en tevens afgestemd is op de behoefte van je bedrijf. De opleiding sluit je af met een Proeve van Bekwaamheid.

Studieduur
De studie duurt gemiddeld 2 jaar, waarvan 25 tot 30 praktijk- en begeleidingsdagen per jaar.

Aanvang
Gehele jaar.

Certificering
Tijdens de opleiding worden diverse certificeringen afgenomen, waarvoor je door de branche erkende certificaten ontvangt. De opleiding sluit je af met een Proeve van Bekwaamheid. Bent je geslaagd voor alle modules, tussentijdse praktijkopdrachten en de Proeve van Bekwaamheid, dan ontvang je een erkend mbo-diploma.

Collegegeld  en overige kosten
Het collegegeld is inclusief lesmateriaal, onderdelenpakket en praktijkexamens (exclusief Proeve van Bekwaamheid).
Deze kosten worden i.v.m. gebruik van praktijklokalen en materialen opgesplitst in twee delen:
€ 4.350,- vrijgesteld van BTW.
€ 2.000,- excl. 21% BTW 

Theorie-examens: € 820,-
Proeve van bekwaamheid: € 350,-

De leerweg BBL
Bij de BBL-opleiding, ook wel werkend leren genoemd, is het een vereiste dat je al werkzaam bent in een voor de studie relevante werkomgeving. Je werkt wekelijks 3 à 4 dagen bij je werkgever en besteedt gemiddeld één werkdag per week aan je studie. Je studeert dan thuis of op je werk of je volgt een praktijkdag in één van onze trainingscentra. In overleg is het mogelijk meerdere praktijkdagen achtereen te volgen. Natuurlijk heb je ook de beschikking over de begeleiding via het online learning systeem DirksenPlaza. De praktijkopdrachten worden samen met je bedrijf ingevuld, zodat de opdrachten volledig zijn afgestemd op je competenties en de leerbehoefte van het bedrijf tijdens de BPV. Van deze opzet profiteren beide partijen. Voor jou wordt het een stuk leuker en praktischer om te leren, voor de werkgever levert het breed en flexibel inzetbare mensen op. 

Financieel aantrekkelijk
Deze opleiding is financieel erg aantrekkelijk voor je werkgever dankzij de subsidieregeling praktijkleren. De subsidie bedraagt maximaal € 2700,- per studiejaar.

 

Studievormen

Collegegeld per 12 maanden (excl theorie examens en PvB). € 4.350,00

Materialen

Faciliteiten en benodigde materialen MBO-college 95060 per 12 maanden Verplicht € 1.500,00 excl. 21% btw