Electro Magnetic Compatibility

Elektrische en elektronische apparaten kunnen elkaar op een ongewenste manier beïnvloeden door de elektromagnetische velden die ze uitzenden en/of waarvoor ze gevoelig zijn. Dit kan leiden tot hinderlijke storingen en gevaarlijke situaties. Het is daarom noodzaak dat elektrische en elektronische apparaten aan allerlei eisen voldoen, die in de Europese Unie zijn vastgelegd in de EMC-richtlijn.
Prijs € 525,00
Studieduur 9 lessen van 9 uur per les.
Studievorm(en) Zelfstudie met online begeleiding

Ontwerpers, (machine-)constructeurs, installateurs, meettechnici en engineers, en iedereen die zijn/haar kennis op het gebied van Electro Magnetic Compatibility wil verbreden.

PMC Industriele automatisering

Dit is een cursus op hbo-niveau. Je dient te beschikken over kennis van analoge en digitale elektronica, bijvoorbeeld via de gelijknamige cursus.

In deze cursus leer je wat de geldende Electro Magnetic Compatibility standaarden en richtlijnen zijn. Je raakt bekend met de EMC-testmethoden en met de belangrijkste eisen aan ontwerptechnieken om apparatuur te ontwikkelen die geen EMC-problemen genereert en die ongevoelig is voor EMC-invloeden.

  • EMC-richtlijn
  • R & TTE Richtlijn
  • Commerciële standaarden
  • RF emissiemetingen
  • Immuniteitstesten
  • Ontwerpeisen
  • Interfaces en filtering
  • Afscherming

Examen
Je sluit de cursus af met een Nederlandstalige examen. Bij voldoende resultaat ontvang je een Dirksen-certificaat.

Studievormen

Zelfstudie met online begeleiding € 525,00

Materialen

Examen Electro Magnetic Compatibility (EMC) Facultatief € 175,00