Voorwaarden vraagfinanciering (voucherkorting)

Je komt bij onze hbo-opleidingen in aanmerking voor vraagfinanciering wanneer je aan de onderstaande voorwaarden voldoet:

1. De student is meerderjarig;
2. De student beschikt over een geldig BSN-nummer;
3. De student heeft nog geen bachelor- of masterdiploma in het bekostigd onderwijs behaald;
4. De student doet een inschrijvingsverzoek via www.dirksen.nl voor één van de volgende opleidingen van Hogeschool Dirksen:
Associate degree Industriële automatisering
Associate degree Industriële automatisering - minor Chemische technologie
Associate degree ICT-telecom
Bachelor Technische informatica - afstudeerrichting Industriële automatisering
Bachelor Technische informatica - afstudeerrichting ICT-telecom
5. De student start met één van de bovenstaande opleidingen tussen 1 september 2016 en 31 augustus 2019;
6. De student schrijft zich in per semester van 30 EC’s en sluit voor elk semester een onderwijsovereenkomst met Hogeschool Dirksen af;
7. Hogeschool Dirksen vraagt de voucher aan bij DUO. Indien er aan alle voorwaarden is voldaan, ontvangt Hogeschool Dirksen van DUO het voucherbedrag. Hogeschool Dirksen brengt vervolgens het voucherbedrag in mindering op het collegegeld per 6 maanden (semester). De student ontvangt zelf nooit het geldbedrag van de voucher;
8. De student kan pas ingeschreven worden voor de opleiding indien het verschuldigde collegegeld is voldaan;
9. Het collegegeld is inclusief examenkosten. De student kan ieder examen één keer kosteloos afleggen. Voor herkansingen brengt Hogeschool Dirksen het reguliere examengeld in rekening.
10. De student komt in aanmerking voor een volgende voucher indien hij minimaal 24 EC’s heeft afgerond;
11. Er kunnen altijd maximaal twee vouchers in gebruik zijn waarvan niet het volledig aantal EC’s is behaald. Een student kan dus pas een derde voucher ontvangen, als de 30 EC’s behorend bij de eerste voucher zijn behaald;
12. Een student kan maximaal 4 vouchers (4x € 1250,-) ontvangen bij een Associate degree-opleiding en maximaal 8 vouchers (8x € 1250,-) bij een bacheloropleiding;
13. De student kan tot 31 augustus 2024 vouchers ontvangen. Na deze datum komt de student niet meer in aanmerking voor een voucher;
14. Bij wisseling van opleiding heeft de student aanspraak op het totaal aantal vouchers verminderd met het aantal al gebruikte vouchers;
15. Als de benodigde studentengegevens niet tijdig en/of incompleet zijn aangeleverd of de student onterecht gebruik heeft gemaakt van een voucher, kan Hogeschool Dirksen het voucherbedrag ter hoogte van € 1250,- per semester met terugwerkende kracht in rekening brengen aan de student.:

1. De student is meerderjarig;
2. De student beschikt over een geldig BSN-nummer;
3. De student heeft nog geen bachelor- of masterdiploma in het bekostigd onderwijs behaald;
4. De student doet een inschrijvingsverzoek via www.dirksen.nl voor één van de volgende opleidingen van Hogeschool Dirksen:

5. De student start met één van de bovenstaande opleidingen tussen 1 september 2016 en 31 augustus 2019;
6. De student schrijft zich in per semester van 30 EC’s en sluit voor elk semester een onderwijsovereenkomst met Hogeschool Dirksen af;
7. Hogeschool Dirksen vraagt de voucher aan bij DUO. Indien er aan alle voorwaarden is voldaan, ontvangt Hogeschool Dirksen van DUO het voucherbedrag. Hogeschool Dirksen brengt vervolgens het voucherbedrag in mindering op het collegegeld per 6 maanden (semester). De student ontvangt zelf nooit het geldbedrag van de voucher;
8. De student kan pas ingeschreven worden voor de opleiding indien het verschuldigde collegegeld is voldaan;
9. Het collegegeld is inclusief examenkosten. De student kan ieder examen één keer kosteloos afleggen. Voor herkansingen brengt Hogeschool Dirksen het reguliere examengeld in rekening.
10. De student komt in aanmerking voor een volgende voucher indien hij minimaal 24 EC’s heeft afgerond;
11. Er kunnen altijd maximaal twee vouchers in gebruik zijn waarvan niet het volledig aantal EC’s is behaald. Een student kan dus pas een derde voucher ontvangen, als de 30 EC’s behorend bij de eerste voucher zijn behaald;
12. Een student kan maximaal 4 vouchers (4x € 1250,-) ontvangen bij een Associate degree-opleiding en maximaal 8 vouchers (8x € 1250,-) bij een bacheloropleiding;
13. De student kan tot en met 31 augustus 2024 vouchers ontvangen. Na deze datum komt de student niet meer in aanmerking voor een voucher;
14. Bij wisseling van opleiding heeft de student aanspraak op het totaal aantal vouchers verminderd met het aantal al gebruikte vouchers;
15. Als de benodigde studentengegevens niet tijdig en/of incompleet zijn aangeleverd of de student onterecht gebruik heeft gemaakt van een voucher, kan Hogeschool Dirksen het voucherbedrag ter hoogte van € 1250,- per semester met terugwerkende kracht in rekening brengen aan de student.