Tegemoetkomingen in studiekosten bij Hogeschool Dirksen

Een hbo-opleiding volgen van hoge kwaliteit en tegen lage kosten? Het is mogelijk! Dankzij subsidie- en kortingsregelingen kun je nu extra voordelig studeren bij Hogeschool Dirksen. Hieronder lichten wij de mogelijkheden toe.

 Tegemoetkoming 
 in studiekosten

 Voor wie

 Financiële voordelen 

 Aanvraag

 Subsidieregeling 
 praktijkleren

 Werkgever

 € 2.700,- (max.) aan   subsidie per medewerker   per studiejaar

 Werkgever vraagt subsidie aan via het eLoket.

 Vraagfinanciering
 (voucherkorting)

 Werkgever of student*

 € 1.250,- per halfjaar

 Hogeschool Dirksen vraagt de vraagfinanciering aan bij DUO.

 


* Afhankelijk van wie de studie bekostigt.

Investering:
Na verrekening bedraagt de totale investering:

 

 Associate degree (2 jaar)

 Bachelor (4 jaar)

 Collegegeld*

  € 15.000,-

  € 30.000,-

 Voucherkorting

 -€  5.000,-

 -€ 10.000,-

 Subsidieregeling praktijkleren (max.)

 -€  5.400,-

 -€ 10.800,-

 Investering na verrekening

  €  4.600,-

  € 9.200,-
 

 

 

* Het collegegeld is inclusief examenkosten, lesmateriaal, begeleiding en de benodigde hard- en software. Je kunt ieder examen één keer kosteloos afleggen. Voor herkansingen brengen wij het reguliere examengeld in rekening.

Subsidieregeling praktijkleren = voor werkgever

Deze subsidie is een tegemoetkoming voor de werkgever in de kosten die hij maakt voor de begeleiding van een student. De begeleiding van een student levert je bedrijf dus geld op! De werkgever kan deze subsidie eenvoudig aanvragen bij het eLoket. De subsidie wordt verstrekt voor de nominale duur van de opleiding, studievertraging is niet subsidiabel. 
Meer informatie >>

Vraagfinanciering (voucherkorting) = voor werkgever of student
In de sectoren Techniek, Zorg en Welzijn is er behoefte aan meer hoger opgeleiden en een betere match tussen vraag en aanbod. Een goede samenwerking tussen onderwijs en bedrijfsleven is dan ook onmisbaar. De overheid streeft ernaar het deeltijd hbo-onderwijs voor werkenden aantrekkelijker en beter betaalbaar te maken. Met behulp van het Experiment Vraagfinanciering krijgt diegene die de studie bekostigt van de overheid een kortingsvoucher van € 1.250,- per 30 studiepunten (halfjaar) dat besteed kan worden aan deeltijd hbo-onderwijs. Deze kortingsvoucher wordt bij inschrijving verrekend met het collegegeld. Met een Associate degree-opleiding kun je 120 studiepunten behalen en met een bacheloropleiding 240 studiepunten.
Meer informatie >>

Hbo leervouchers vanuit scholingsfondsen = voor werkgever
Werkgevers die hun medewerkers ontwikkelen met behulp van een hbo-opleiding die valt onder het experiment vraagfinanciering, kunnen voor maximaal 120 studiepunten vergoeding ontvangen via de scholingsfondsen: 

Via OOM kun je als werkgever maximaal € 1.250,- per 30 studiepunten (halfjaar) ontvangen en bij A +O Metalektro maximaal € 1.500,- per 30 studiepunten. In de bovenstaande tabel zijn de hbo leervouchers van OOM en A+O Metalektro niet meegenomen. Wanneer je hiervan gebruik maakt, krijg je dus in sommige gevallen het volledige collegegeld vergoed.

Zelf je hbo-studie bekostigen?
De vraagfinanciering is bestemd voor degenen die de opleiding bekostigd. Dus indien jezelf de opleiding bekostigt, kun je ook gebruik maken van de vraagfinanciering, zie hierboven beschreven. 

Belastingaftrek
Binnen de Wet op de Inkomstenbelasting zijn studiekosten aftrekbaar. Je mag de studiekosten van je inkomstenbelasting aftrekken wanneer deze, min eventuele vergoedingen, hoger liggen dan de drempel van € 250,-.

Levenlanglerenkrediet
Wil je zelf je hbo-opleiding (gedeeltelijk) bekostigen, maar heb je geen recht (meer) op reguliere studiefinanciering? Dan kun je onder bepaalde voorwaarden tegen een lage rente geld lenen. Je kunt het krediet krijgen voor de duur van je hbo-opleiding. Doe je zoals bij ons een hbo-opleiding in deeltijd, dan krijg je 1 jaar extra. Wordt het collegegeld gedeeltelijk voor je betaald? Dan kun je levenlanglerenkrediet aanvragen voor het resterende deel.

Vraag het krediet bij DUO aan voordat je de opleiding start. Anders loop je het geld mis. Je krijgt namelijk geen krediet over verstreken maanden. Het levenlanglerenkrediet wordt aan het eind van elke maand uitbetaald. Je ontvangt dan maandelijks 1/12 deel van het collegegeld dat je moet betalen.
Meer informatie vind je op de website van DUO >>