Adoptantentoets

Deze online instructie gaat specifiek in op de verantwoordelijkheden die behoren bij de rol van adoptant. Als adoptant ziet u toe op de goede staat van technische gebouwen en maakt u meldingen in het geval van onvolkomenheden in technische gebouwen en risico’s voor de continuïteit van dienstverlening. Bovendien meldt u problemen op het gebied van veiligheids-, gezondheids- en milieuaspecten.
Prijs € 25,00 excl. 21% btw
Studieduur 2 tot 3 uur
Studievorm(en) Online instructie met toets (NL)
Herkansing toets (NL)

Voor wie

Voor de medewerkers van KPN, Facilicom en Allinq die de rol van adoptant voor een technisch gebouw gaan vervullen. Voor technische werkzaamheden is een aanvullend certificaat vereist.

adoptantentoets

Voorkennis

Deze e-learning is voor specifiek voor adoptanten van de KPN-gebouwen die al in het bezit zijn van een certificaat Toegang Technische Gebouwen.

Doel

Het bijbrengen van kennis om inzicht te krijgen in de verantwoordelijkheden van de adoptant en wat er verwacht wordt op het gebied van clean-inspecties.

Programma

U krijgt bij deze adoptantentoets toegang tot de handleiding en instructievideo die u moet kennen om uw rol als adoptant te vervullen. Na deze online instructie kunt u:

 • uitleggen wat een cleaninspectie is en op welke criteria wordt beoordeeld bij een cleaninspectie
 • de clean en robuust app goed gebruiken
 • uitleggen wanneer een cleancertificaat ingetrokken wordt
 • uitleggen wat vgm-aspecten zijn
 • uitleggen wat risico’s voor de KPN-dienstverlening zijn
 • uitleggen wanneer een constatering een calamiteit is
 • de juiste prioriteitsclassificering geven aan een constatering
 • uitleggen wat technisch schoon en fysiek schoon inhoudt
 • zaken benoemen die je in je bezit moet hebben als adoptant
 • beschrijven wat de juiste attitude is van een adoptant
 • criteria van meldingen toepassen op het gebied van ‘clean werken’, continuïteit van dienstverlening, gezondheid, milieu en imago
 • benoemen welke zaken u zelf opruimt en voor welke u opvolgactie uitzet bij Schuuring
 • outdoor-incidenten herkennen en op de juiste wijze categoriseren
 • indoor-incidenten herkennen  en op de juiste wijze categoriseren
 • beschrijven welke attitude van adoptanten verwacht wordt

Toets
Na het bestuderen van de handleiding en instructievideo kunt u online de eindtoets maken en krijgt u direct het resultaat van deze toets te zien. Bij voldoende resultaat kan een verklaring worden geprint. Indien u bent geslaagd, wordt het resultaat bij KPN in de database geplaatst. De geldigheid hiervan vervalt na 3 jaar. U dient zich dan opnieuw te laten toetsen.

LET OP:
Bij aanmelding dient u een persoonlijk e-mailadres op te geven en uw KPN registratienummer in het opmerkingenveld in te voeren. Indien het KPN registratienummer nog niet bekend is, vul dan 'Onbekend' in en vraag zo snel mogelijk dit nummer bij KPN aan. Zonder het KPN registratienummer kunnen wij uw resultaat niet registreren. Bij annulering van deze e-learning module wordt na het verstrekken van de login geen restitutie van het cursusgeld verleend.

Studievormen
Deze handleiding en instructievideo inclusief toets is uitsluitend in het Nederlands beschikbaar. U ontvangt een link naar Dirksen e-coaching en een inlogcode via uw e-mail waarna u direct met de module kunt starten. U dient de module binnen 1 maand af te ronden.

De herkansing is voor medewerkers die gezakt zijn voor de adoptantentoets. U ontvangt vanuit Dirksen e-coaching een mail wanneer de herkansing toets online staat in de e-coaching.  U kunt dan dezelfde inlogcode voor de Dirksen e-coaching gebruiken die u in de eerste mail van Dirksen heeft ontvangen. U dient deze online herkansing toets binnen 1 maand te maken.

Kosten
De prijs is inclusief toets.

Kosten

Studievormen

Online instructie met toets (NL) € 25,00
Herkansing toets (NL) € 25,00

Relevante andere opleidingen

Toegang Technische Gebouwen € 99,50