Update monteur klein en groot laswerk onderbrekingsvrij overnemen

Steeds vaker verlangen opdrachtgevers dat werkzaamheden in het aansluitnet bij reconstructies en uitbreidingen zonder klantonderbrekingen worden overgenomen. Tijdens deze update training leert u in kabels met en zonder overlengte onderbrekingsvrije overnames te realiseren met de Picabond.
Prijs € 1.495,00 excl. 21% btw
Studieduur 3 dagen
Locatie(s) Tilburg
Studievorm(en) Update inclusief certificering (3 dagen)
Update inclusief certificering (4 dagen)
Update inclusief certificering (5 dagen)

Voor wie

Medewerkers die onderbrekingsvrij moeten kunnen lassen in het aansluitnet.

PHTT2

Voorkennis

U dient in het bezit te zijn van een geldig certificaat klein en grootlaswerk.

Programma

Deze praktijktraining bestaat uit een korte theoretische introductie gevolgd door diverse praktijkopdrachten en een certificering.

Theorie

 • materialen en gereedschappen
 • principe van de storingsvrije overname met de Picabond
 • regelgeving voor storingsvrij lassen
 • plan van aanpak voor praktijkgerichte toepassingen
 • uitzetten doorgaande kabel
 • lasmachine, materialen en gereedschappen

Praktijk

 • doorlassen en parallellassen
 • gebruik van de Picabond
 • het storingsvrij lassen, waarbij in de bestaande kabel voldoende overlengte is
 • het storingsvrij lassen, waarbij in de bestaande kabel geen of onvoldoende overlengte is
 • het storingsvrij weglassen van overlengte in een kabel die is ontstaan door bijvoorbeeld een wegreconstructie

Certificering
De training sluit u af met een theorie- en een praktijkexamen dat onder toezicht staat van de Certification Board Telecom. Bij voldoende resultaat voor beide examens bent u gecertificeerd ‘Monteur klein en groot laswerk inclusief onderbrekingsvrij overnemen’ voor drie jaar. Na drie jaar vervalt de geldigheid van de certificering en dient u zich opnieuw te laten certificeren.

Kosten
inclusief voorbereidingskosten, lesmateriaal, certificering, koffie, thee en lunches.

Studievormen

Wij bieden 3 verschillende update trainingen aan inclusief certificering: 

Voor deelnemers die in bezit zijn van een geldig certificaat Monteur groot laswerk die maximaal 0,5 jaar is verlopen:              

1. Update monteur klein en groot laswerk onderbrekingsvrij overnemen  - 3 dagen
Dag 1 en 2: update klein en groot laswerk     
Dag 3: certificering klein en groot laswerk inclusief onderbrekingsvrij overnemen

Voor deelnemers die niet meer in bezit zijn van een geldig certificaat Monteur groot laswerk:

2. Update monteur klein en groot laswerk onderbrekingsvrij overnemen  - 4 dagen
Dag 1 en 2: training onderbrekingsvrij overnemen
Dag 3 en 4: certificering klein en groot laswerk inclusief onderbrekingsvrij overnemen

3. Update monteur klein en groot laswerk onderbrekingsvrij overnemen  - 5 dagen
Dag 1: update klein en groot laswerk
Dag 2 en 3: training onderbrekingsvrij overnemen
Dag 4 en 5: certificering klein en groot laswerk inclusief onderbrekingsvrij overneme

Planning

Startdatum

Cursusplaats

Studievorm

** Tilburg Update inclusief certificering (3 dagen)
** Tilburg Update inclusief certificering (4 dagen)
** Tilburg Update inclusief certificering (5 dagen)
** Neem voor meer informatie contact op met de afdeling planning via telefoonnummer 026 - 3 544 644.

Kosten

Studievormen

Update inclusief certificering (3 dagen) € 1.495,00
Update inclusief certificering (4 dagen) € 1.995,00
Update inclusief certificering (5 dagen) € 2.475,00