Regeltechniek

Na het volgen van deze cursus kun je een regelkring ontwerpen voor een proces; rekening houdend met stabiliteit, storingsgevoeligheid, statische regelafwijking, overshoot en regelsnelheid (settling time).
Prijs € 445,00
Studieduur 10 lessen van 8 - 10 uur per les.
Studievorm(en) Zelfstudie met online begeleiding

Iedereen die meer inzicht wil hebben in het gedrag en de beheersing van regelkringen om processen te automatiseren.

PMC Industriele automatisering

Wiskunde op hbo-niveau, met name integraalrekening en Laplace transformaties. Inzicht in natuurkundige principes en wetten, bijvoorbeeld via de module Wis- en natuurkunde voor de elektronicus.

Na deze cursus kun je:

  • Een PID-regelaar ontwerpen voor een gegeven proces;
  • Een systeem beschrijven in het tijddomein (diff. vgl, stapresponsie), in het s-domein (laplace- transformatie) en in het omega-domein (frequentieresponsie);
  • Berekeningen uitvoeren aan systemen in het tijd-domein, s-domein en omega-domein;
  • De stapresponsie en poolbaan schetsen van een gegeven regelaar;
  • Onderzoeken voor welke waarden van de proportionele versterking en/ of terugkoppelfactor een regelkring stabiel is en dit toelichten (m.b.v. poolbaan en Nyquist criterium);
  • De fasemarge en versterkingsmarge, de settling time, de overshoot en statische afwijking berekenen;
  • Een fuzzy-regeling doorrekenen;
  • Een analoge regelaar discretiseren.

 

• sturen en regelen
• continue versus discontinue systemen
• analoge versus digitale systemen
• lineaire versus niet-lineaire systemen
• SISO- versus MIMO-systemen
• tijdafhankelijke versus tijdonafhankelijke systemen
• statisch en dynamisch gedrag van systemen
• modelvorming
• mechanische translatie en rotatie
• hydrodynamische, thermisch en elektrisch systemen
• bode-diagrammen en polaire figuren van basissystemen
• metingen in het tijddomein en in het frequentiedomein
• stabiliteitsonderzoek in het s-domein en in het codomein
• constructie- en rekenregels voor poolbanen
• ontwerpcriteria in het tijddomein, het s-domein en het co-domein
• ontwerpen van geregelde systemen
• fuzzy logic
• digitale regelsystemen

Examen
Je sluit deze cursus af met een examen. Als je hiervoor slaagt, ontvang je het diploma 'Regeltechniek'.

Studievormen

Zelfstudie met online begeleiding € 445,00

Materialen

Examen Regeltechniek Ter info € 175,00