Ontwerpen van digitale systemen

U leert in deze cursus systemen ontwerpen in het algemeen en digitale systemen in het bijzonder. Daarbij ligt de nadruk op het consequent volgen van een duidelijke ontwerpmethodiek. Voordat er gebouwd kan worden, moet u eerst een volledig ontwerptraject doorlopen om tot een succesvol ontwerp te komen. Een aantal praktijkvoorbeelden verduidelijken deze ontwerpmethode. Daarna wordt ingegaan op verschillende praktische digitale realisaties, waarbij het volgen van een goede ontwerpmethodiek centraal staat.
Prijs € 435,00
Studieduur 6 maanden bij een studietempo van 6-8 uur per week.
Studievorm(en) Zelfstudie met online begeleiding

Deze cursus is bestemd voor diegenen die meer complexe digitale systemen ontwerpen of die zich hierin willen verdiepen. Deze cursus is verder ook interessant voor diegenen die zelf schakelingen willen ontwerpen met microcontrollers.

PMC Industriele automatisering

Elektronicakennis op minimaal het niveau van Digitale techniek (ME-2C) van de opleiding Middelbaar elektronicus.

Voorkennis

Digitale elektronica 2 € 405,00

Ook leert u VHDL te gebruiken. Dat is een programmeertaal waarmee digitale geïntegreerde schakelingen en programmeerbare logica wordt geschreven, gemodelleerd, gesimuleerd en getest. Hierna kan het ontwerp zonodig gecompileerd worden en vervolgens gerealiseerd. De bijbehorende software maakt onderdeel uit van deze cursus en het gebruik hiervan wordt uitgebreid beschreven.

 Programma

  • ontwerptraject
  • combinatorische logica
  • programmeerbare logica
  • sequentiële logica
  • ontwikkelomgeving EASE
  • VHDL
  • systeeminterface
  • examentraining en VHDL-project

Extra's
De bij deze cursus vereiste software EASE is bij het cursusmateriaal inbegrepen. U ontvangt een licentie voor 3 maanden.

Studiebelasting
6 maanden bij een studietempo van 6-8 uur per week.

Studievorm
16 schriftelijke lessen met begeleiding via DirksenPlaza.

Aanvang
Gehele jaar.

Examen
Ter voorbereiding op het examen voert u een opdracht uit aan de hand van een case, die u voorlegt aan een docent. Bij voldoende resultaat mag u deelnemen aan het examen. Als u hiervoor slaagt, ontvangt u een certificaat. Dit certificaat geeft u vrijstelling voor de gelijknamige module uit het programma HBO Technische informatica van Hogeschool Dirksen.

Kosten
Examen: € 115,-

Studievormen

Zelfstudie met online begeleiding € 435,00

Materialen

Examen Ontwerpen van digitale systemen Ter info € 115,00

Relevante andere opleidingen

Microcontrollers € 825,00