NEN 3140 VP voor monteurs

De NEN 3140 is een Nederlandse aanvulling op de Europese norm NEN-EN 50110-1 voor het veilig werken in en aan elektrotechnische installaties. Ook indien men werkzaamheden verricht in de buurt van elektrotechnische installaties is deze norm van toepassing. Binnen de NEN 3140 is er sprake van verschillende niveaus waarop de medewerkers kunnen worden ingedeeld. Enkele van deze niveaus zijn "Voldoend Onderricht Persoon" (VOP) en "Vakbekwaam Persoon" (VP). Een Vakbekwaam Persoon is een elektrotechnische monteur die alle voorkomende elektrotechnische werkzaamheden uitvoert volgens NEN 3140. Hij voert deze werkzaamheden uit volgens het aanwijsbeleid van de installatie-werkverantwoordelijke en werkverantwoordelijke.
Prijs € 595,00 excl. 21% btw
Studieduur 2 dagen
Locatie(s) Maarssen, Tilburg
Studievorm(en) Training inclusief certificering

De training is bestemd voor elektrotechnische monteurs van allerlei organisaties die werken met elektrotechnische installaties, bijvoorbeeld in productiebedrijven, ziekenhuizen, bejaardenhuizen, maar ook voor werktuigkundigen die machines in bedrijfstellen en onderhouden. Ze kunnen na de training fungeren op het niveau van Vakbekwaam Persoon. Ook elektromonteurs van elektrotechnische installatiebureaus komen hiervoor in aanmerking.

PHTT2

Een elektrotechnische vooropleiding op vmbo-niveau en/of ervaring met 230V/380V installatie materialen en gereedschap.

  • de Arbowet met zijn gebruik en verantwoording
  • keuren gereedschap
  • veilig vrijschakelen van installaties en motoren
  • werken aan elektrotechnische installaties
  • uitleggen wie de verantwoordelijke in een bedrijf is
  • welke gevaren kunnen er ontstaan
  • veilig aansluiten van elektrische apparatuur volgens NEN 3140
  • veilig omgaan met alle elektrotechnische apparatuur

Studieduur
2 dagen.

Maatwerk
Andere trainingen op het gebied van NEN 3140 en NEN 1010 kunnen op maat worden uitgevoerd.

Certificering
Deze training wordt afgesloten met een toets. Bij voldoende resultaat ontvangt de deelnemer het certificaat NEN 3140 Vakbekwaam Persoon.

Kosten
inclusief certificering, exclusief btw

Startdatum

Cursusplaats

Studievorm

** Maarssen Training inclusief certificering
** Tilburg Training inclusief certificering
** Neem voor meer informatie contact op met de afdeling planning via telefoonnummer 026 - 3 544 644.

Studievormen

Training inclusief certificering € 595,00 excl. 21% btw