Monteur klein laswerk onderbrekingsvrij overnemen

In de opleiding leert u om binnen de normen werkzaamheden uit te voeren, die bij het lassen van lokale kabels tot en met 50x4, in het ondergrondse aansluitnet aan de orde komen.
Prijs € 2.225,00 excl. 21% btw
Studieduur 5 tot 15 dagen
Locatie(s) Tilburg
Studievorm(en) Opleiding inclusief certificering (15 dagen)
Opleiding inclusief certificering (5 dagen)
Update training inclusief hercertificering (2 dagen)
(Her)certificering (1 dag)

Voor medewerkers die laswerkzaamheden verrichten aan alle voorkomende type kabels in het ondergrondse aansluitnet tot en met 50x4.

U kunt zich via deze pagina inschrijven voor de opleiding inclusief certificering, de certificering of voor de update training inclusief hercertificering. Klik op direct inschrijven en maak uw keuze.

PHTT2

VMBO

Na het theoretische gedeelte van de opleiding volgen grotendeels individuele sessies waarin de theorie in de praktijk wordt gebracht en u de gelegenheid krijgt om zich de vaardigheden van het lassen eigen te maken.

Theorie

 • kenmerken, opbouw en telling van telecomkabels;
 • architectuur van netwerkconstructies;
 • lezen en tekenen van lasschetsen en geultekeningen;
 • tabellen en montagetekeningen lezen;
 • materialen en gereedschappen;
 • voorschriften en projecteringsregels;
 • testen van verbindingen;
 • veiligheidsvoorschriften.

Praktijk

 • afkronen van alle voorkomende kabeltypes tot en met
  50x4;
 • doorlassen maken en repareren;
 • huisaansluit-, splits- en overgangslassen maken, muteren
  en repareren;
 • TRAC-lassen en binnenkrimpers;
 • las maken met geldoos 1 en 2;
 • ISRA afwerken;
 • het laswerk testen.

Studieduur
Afhankelijk van de ervaring van de deelnemer 5 tot 15 dagen.

Certificering
De opleiding sluit u af met een theorie- en een praktijkexamen dat onder toezicht staat van de Certification Board Telecom. Bij voldoende resultaat voor beide examens bent u gecertificeerd ‘Monteur klein laswerk inclusief Onderbrekingsvrij overnemen’ voor drie jaar. Na drie jaar vervalt de geldigheid van de certificering en dient u zich opnieuw te laten certificeren.

Kosten
inclusief voorbereidingskosten, lesmateriaal, koffie, thee en lunches.

 

In deze update training wordt u op de hoogte gesteld van alle nieuwe ontwikkelingen in het vakgebied, innovaties die de afgelopen jaren zijn doorgevoerd en nieuwe materialen en gereedschappen. Vervolgens wordt u getoetst op de kennis en vaardigheden van alle voorkomende werkzaamheden die nodig zijn om binnen de normen werkzaamheden uit te voeren, die bij het lassen van lokale kabels tot en met 50x4, in het ondergrondse aansluitnet aan de orde komen.

Programma
De update training inclusief hercertificering start met het bespreken van nieuwe ontwikkelingen uit het vakgebied en praktijkervaringen. Vervolgens legt u een theorie- en een praktijkexamen af. U wordt getoetst op de kennis en vaardigheden uit de opleiding Monteur klein laswerk onderbrekingsvrij overnemen.

Studieduur
2 dagen.

Certificaat
De update training sluit u af met een theorie- en een praktijkexamen dat onder toezicht staat van de Certification Board Telecom. Bij voldoende resultaat voor beide examens bent u gecertificeerd ‘Monteur klein laswerk onderbrekingsvrij overnemen' voor drie jaar. Na drie jaar vervalt de geldigheid van de certificering en dient u zich opnieuw te laten certificeren.

Startdatum

Cursusplaats

Studievorm

10-01-2019 Tilburg (Her)certificering (1 dag)
De (her)certificering staat gepland op 10 januari 2019.
** Tilburg Opleiding inclusief certificering (15 dagen)
** Tilburg Opleiding inclusief certificering (5 dagen)
** Tilburg (Her)certificering (1 dag)
** Tilburg Update training inclusief hercertificering (2 dagen)
** Neem voor meer informatie contact op met de afdeling planning via telefoonnummer 026 - 3 544 644.

Studievormen

Opleiding inclusief certificering (15 dagen) € 5.995,00 excl. 21% btw
Opleiding inclusief certificering (5 dagen) € 2.225,00 excl. 21% btw
Update training inclusief hercertificering (2 dagen) € 995,00 excl. 21% btw
(Her)certificering (1 dag) € 495,00 excl. 21% btw