Installatie netwerkinfrastructuren GLAS (SECT-2B GLAS)

In deze training SECT-2B GLAS leer je alle voorkomende vaardigheden die nodig zijn voor het configureren en afregelen van glasvezelapparatuur. Deze training sluit aan op de SECT-eindtermen voor de installatie van netwerkinfrastructuren glas, waardoor je je optimaal kunt voorbereiden op het SECT-2B GLAS examen.
Prijs € 675,00 excl. 21% btw
Studieduur 2 dagen
Locatie(s) Tilburg
Studievorm(en) Examenvoorbereiding (1 dag)
Training incl. examenvoorbereiding (2 dagen)

Training inclusief examenvoorbereiding (3 dagen)
Voor medewerkers die zich bezig (gaan) houden met het configureren en afregelen van glasvezelapparatuur.

Examenvoorbereiding (1 dag)
De examenvoorbereiding is voor medewerkers die al in het bezit zijn van het certificaat SECT-2B GLAS, waarvan de geldigheid bijna verloopt en die hun kennis willen opfrissen.

PHTT2

Mbo-3 of 4 elektrotechniek en kennis op het niveau van de training Basis CAI en SECT-1C GLAS.

Na deze training kun je:

 • de eigenschappen van glasvezel, vezeldemping, buigstraal beschrijven; 
 • veiligheidsaspecten m.b.t. het werken aan glasvezels in het algemeen toepassen;
 • veilig handelen tijdens de montage en installatie van optische transmissieapparatuur;
 • de optische transmissieapparatuur testen en in bedrijfstellen;
 • patchverbindingen op de juiste wijze aanbrengen;
 • reinigen van de optische connector;
 • fysische controle uitvoeren met behulp van een microscoop;
 • de gemaakte verbindingen met de daarvoor bestemde meetapparatuur meten, zodat je de gemaakte installatie in bedrijf kan stellen.

 

Deze praktijkgerichte training bestaat uit een 0,5 dag theorie, 0,5 dag praktijk en een 1 dag examenvoorbereiding. 

Theorie

 • meten met ODTR
 • Berekenen van demping vanglasvezel kabel en componenten
 • XWDM systemen

Praktijk

 • het in bedrijf stellen van XWDM systemen
 • dispersie metingen uitvoeren
 • reinigen van optische connectoren

Examenvoorbereiding
Deze training is inclusief examenvoorbereiding, zodat je optimaal klaargestoomd bent voor het  theorie- en praktijkexamen SECT-2B GLAS. Het examen staat onder toezicht van de Stichting Examinering Certificering Telecom CAI. Bij voldoende resultaat ben je gecertificeerd voor de installatie van netwerkinfrastructuren GLAS(SECT-2B GLAS). Dit certificaat heeft een geldigheidsduur van 5 jaar. Je legt het examen af bij Cito. Je dient je hiervoor zelf aan te melden via www.cito.nl.

Kosten
De trainingskosten zijn inclusief voorbereidingskosten, lesmateriaal, gebruik gereedschappen en apparatuur, koffie, thee en lunches. 
Cito theorie- en praktijkexamen: € 425,- exclusief 21% btw.

Startdatum

Cursusplaats

Studievorm

** Tilburg Training incl. examenvoorbereiding (2 dagen)
** Tilburg Examenvoorbereiding (1 dag)
** Neem voor meer informatie contact op met de afdeling planning via telefoonnummer 026 - 3 544 644.

Studievormen

Examenvoorbereiding (1 dag) € 395,00 excl. 21% btw
Training incl. examenvoorbereiding (2 dagen) € 675,00 excl. 21% btw