Bachelor Technische informatica - afstudeerrichting ICT-telecom

Verdiep je in de interessante wereld van de telecommunicatie- en datanetwerken, telecommunicatiesystemen en netwerkapparatuur met deze bacheloropleiding. Hiermee word je een expert in het ontwerpen van een netwerkarchitectuur en complete netwerksystemen voor het verbinden van randapparatuur. Via colleges, zelfstudie en praktijkopdrachten leiden we je op in de onderwerpen datacommunicatie, computertechniek, analoge en digitale techniek, programmeren en netwerkbeheer met als eindresultaat je hbo-getuigschrift. Al tijdens je studie leer je nieuwe kennis te vertalen naar praktijkgerichte oplossingen binnen je organisatie. Zo ben je aantoonbaar klaar voor de volgende stap in je carrière.
Prijs € 7.500,00
Studieduur 4 jaar
Studievorm(en) Collegegeld per 12 maanden

Wil je verder met het ontwerpen van een netwerkarchitectuur en complexe netwerksystemen voor het verbinden van apparatuur? Volg dan deze bachelorpleiding. Wij leiden je op tot een professional die binnen een organisatie een leidende rol heeft in projecten in de ICT-telecom. Deze bacheloropleiding is erkend door het Ministerie van OC&W en geaccrediteerd door de NVAO.

Mogelijke functies
Met deze bacheloropleiding kun je doorgroeien naar functies als:

 • communications software development engineer;
 • software architect;
 • software project manager;
 • network architect;
 • network product architect;
 • systems engineer;
 • communications product test engineer;
 • hardware engineer.

Je kerntaken zijn:

 • analyseren van de communicatiebehoefte en het vaststellen van de meest efficiënte oplossing in overleg met de klant; 
 • adviseren en begeleiden bij het gebruik, de bediening en het ontwikkelen van telecommunicatiesystemen;
 • het vaststellen en bewerkstelligen van de benodigde transmissiecapaciteit van netwerken;
 • stel je vast welke eisen er gesteld moeten worden aan apparatuur, diensten en beveiliging;
 • ontwerpt, implementeert en onderhoud je netwerkschakelingen en managementsystemen van telecommunicatie- en datanetwerken;
 • ontwerp je de netwerkarchitectuur met de complete netwerksystemen voor het verbinden van randapparatuur;
 • ontwerp je complete netwerksystemen voor het verbinden van randapparatuur.
PHTT2

Je hebt een havo- of vwo- diploma, profiel 'Natuur & Techniek' of 'Natuur & Gezondheid', of een mbo-4 diploma met exacte vakken. Heb je dit niet, maar ben je ouder dan 21 jaar en heb je een vergelijkbare opleiding gevolgd, dan kun je een schriftelijk verzoek tot toelating insturen naar hogeschool@dirksen.nl. Voor deze opleiding is het noodzakelijk dat je werkzaam bent in een voor de studie relevante werkomgeving. De praktijkopdrachten en je afstudeerscriptie voer je uit op je werkplek.

Intake voor de start van de opleiding = zekerheid voor student en werkgever
Wij nemen altijd een uitgebreide en actieve intake af voor de start van de hbo-opleiding. In deze intake wordt duidelijk wat je tijdens de opleiding van ons kunt verwachten en wat wij van jou verwachten. Naast je opleidingsniveau kijken wij ook naar je intrinsieke motivatie. Zo weet je zeker of een hbo-opleiding voor je haalbaar is en je werkgever weet zeker of hij de juiste investering maakt. 
Meer info en aanmelden >>

Studieprogramma
Crohonummer: 34475

Modules eerste jaar (propedeuse)
Werkzaamheden eigen beroepsomgeving 1
Professionele Communicatie Foundation
Inleiding datacommunicatie
Computertechniek
Elektriciteitsleer
Digitale elektronica
Onderzoeksvaardigheden deel 1
Datacommunicatie en netwerktechniek
English Communication Skills for Engineers
Basis programmeren
Wis- en natuurkunde voor de elektronicus
Informatiesystemen Foundation
Aantal studiepunten eerste jaar: 60

Modules tweede jaar 2
Werkzaamheden eigen beroepsomgeving 2
Wiskunde voor HTO
Versterkertechniek
Databases
Programmeren in Taal C
Ontwikkeling en implementatie van netwerken
Telecom voor hbo
Praktijkopdrachten uit de eigen werkomgeving-scriptie Ad
Aantal studiepunten jaar 2: 60

Module derde jaar
Werkzaamheden eigen beroepsomgeving 3
Automatiseringsprojecten
Analoge elektronica
Onderzoeksvaardigheden deel 2
Praktijkopdrachten projectmanagement
Objectgeoriënteerd programmeren (C++)
Praktijkmodule microcontrollers
Natuurkunde (optica & glasvezeltechniek)

Aantal studiepunten derde jaar: 60


Modules vierde jaar
Werkzaamheden eigen beroepsomgeving 4
Scriptie en verdediging (afstudeeropdracht)
Mobile School
Beveiliging van communicatie
Mobile Device Management beheer
Netwerkbeheer voor telecom
Aantal studiepunten vierde jaar: 60
Totaal aantal studiepunten: 240


Actueel en praktijkgericht lesmateriaal 
Wij hebben intensieve contacten met het bedrijfsleven, brancheorganisaties en exameninstanties. Ons lesmateriaal kunnen wij daardoor continu aanpassen op de meeste actuele marktontwikkelingen. Ons studieprogramma bestaat uit vakken waarin je zowel inhoudelijke technische ICT competenties ontwikkelt als de benodigde softskills als leidinggeven, ondernemen en presenteren. Daarnaast werken wij met actuele thema's waarin je de verschillende modules in de praktijk brengt, waardoor de toepasbaarheid van het geleerde optimaal benut wordt.

Eerste jaar: oriënterend jaar
In het propedeusejaar start je met een aantal oriënterende modules, zoals elekriciteitsleer en basis programmeren. Dit eerste jaar van je studie geeft je een brede basis om een goede keuze te maken uit de afstudeerrichtingen die Hogeschool Dirksen je biedt. Je verkrijgt kennis van databases, informatiesystemen en datacommunicatie.

Tweede jaar: verdieping en toepassing van de theorie
In dit jaar verdiep je je in elektronica voor teleommunicatie. Je maakt daarnaast de eerste praktijkopdrachten binnen je eigen werkomgeving. Een aantal modules is voorzien van thuispractica met de software MultiSim. Met deze software kun je meetapparatuur en analoge en digitale elektronische schakelingen simuleren.

Derde jaar: theorie in praktijk brengen
In dit jaar verdiep je je verder in programmeren in taal C en C++. Om te leren programmeren ontvang je het unieke programma de Struktograaf, waarmee je je vaardigheid in het programmeren sterk kunt vergroten. Met de Struktograaf kun je Programma Structuur Diagrammen (PSD's) tekenen, compileren en laten uitvoeren. Hierdoor kun je de werking van het PSD uitvoerig testen en evalueren. Ook ontvang je oefenbestanden en een compiler, waarmee je programma's die geschreven zijn in C/C++ kunt compileren, zodat je ze ook kunt laten uitvoeren door de pc. Ook ga je je in dit jaar verdiepen in microcontrollers, waarbij je de programmeersoftware Flowcode toepast. Hierrmee kun je de werking van overzichtelijke "flowcharts" simuleren. De door jou in Flowcode ontwikkelde programma's worden daarna door jou "ge-upload" naar de programmeerbare microprocessor.

Daarnaast komt in dit jaar ook projectmanagement aan bod. Dit is een module die zeker niet mag ontbreken tijdens je opleiding en waarvan je in je dagelijkse praktijk als bachelor/ingenieur Technische informatica veel profijt van zult hebben.

Vierde jaar: al je kennis aanwenden
In het laatste jaar van je opleiding bestudeer je nog enkele belangrijke onderwerpen over ICT-telecom, zoals het beveiligen van communicatie. Je sluit de opleiding af met een afstudeeropdracht waarin je al je kennis aanwendt.

Praktijkopdrachten en afstudeeropdracht = oplossing voor uitdaging in je organisatie
De praktijkopdrachten en de afstudeeropdracht uit je opleiding pas je toe in je eigen werkomgeving. Binnen de gestelde voorwaarden formuleer je zelf een probleemstelling uit je eigen werksituatie. Dit betekent dubbel rendement: je werkgever doet er zijn voordeel mee maar jijzelf natuurlijk ook. Door de theorie in de praktijk toe te passen, kun je de opgedane kennis beter plaatsen. Aan de hand van een uitgebreid onderzoek kom je tot een oplossing. Dit onderzoek geef je weer in een scriptie. Je sluit de afstudeeropdracht af met een presentatie en verdediging op Hogeschool Dirksen. Heb je alle 240 studiepunten behaald, dan ontvang je van Hogeschool Dirksen het bachelorgetuigschrift en mag je de titel ingenieur (ing) en/of bachelor gaan voeren.

Examens
Je rondt ieder onderdeel af met een Dirksen-examen. Zo behaal je al tijdens je studie een aantal waardevolle certificaten.

Studeren met intensieve begeleiding
De nominale studieduur is vier jaar uitgaande van 240 studiepunten (EC) en een studielast van 60 studiepunten per jaar. We gaan hierbij uit van ongeveer 15 - 25 uur studeren per week. Dat is inclusief de colleges. Afhankelijk van je werkervaring, eerder behaalde certificaten en diploma's en de tijd die je te besteden hebt, kun je de opleiding ook sneller afronden.

De opleiding start met een kick-off waarbij je kennis maakt met je medestudenten en je start met de module Werkzaamheden eigen beroepsomgeving. Vervolgens zijn er 20 tot 25 colleges per jaar gepland voor ondersteuning van de theorie, praktijkopdrachten of de projectopdracht. Zelfstudie, persoonlijke coaching, online begeleiding en colleges wisselen elkaar af. Daarnaast heb je 24/7 toegang tot je eigen online leeromgeving. De colleges vinden 1x per 14 dagen plaats op donderdag van 16:30 - 20:30 uur (inclusief eten).

Deel van werktijd = deel van studietijd
Dit houdt in dat je tijdens de uitoefening van je functie de theorie leert toepassen, die in het aangereikte lesmateriaal aan bod komt. In de module Werkzaamheden eigen beroepsomgeving leggen we deze koppeling. Je leert dus in de praktijk de theorie toe te passen.

Het is wel van belang dat je functie een relatie heeft met de inhoud van de studie. Daarom is een beschrijving van je huidige functie vereist en dient er een onderwijs-leerovereenkomst te worden opgemaakt door werkgever-student-hogeschool. Documenten daarvoor krijg je bij inschrijving toegezonden.

Aanvang
Het eerstvolgende startmoment van deze opleiding is in februari. 

Locatie
Elst, Maarssen.

Vrijstellingen
Ben je in het bezit van een relevant erkend diploma, dan kun je in aanmerking komen voor vrijstellingen. Kijk voor meer informatie op de pagina over vrijstellingen of neem contact op met onze afdeling studievoorlichting via telefoonnummer: 026 - 3 544 644 of via e-mail hogeschool@dirksen.nl.

Collegegeld
Het collegegeld is inclusief examenkosten, lesmateriaal, begeleiding en de benodigde hard- en software. Je kunt ieder examen één keer kosteloos afleggen. Voor herkansingen brengen wij het reguliere examengeld in rekening. 

Financieel aantrekkelijk
Bij al onze mbo- en hbo-opleidingen kun je als werkgever gebruikmaken van de Subsidieregeling praktijkleren. Dit is een vergoeding vanuit de overheid voor de tijd dat de bedrijfsbegleider in de student steekt gedurende de studie. Deze subsidie bedraagt maximaal € 2.700,- per medewerker per studiejaar. Als werkgever kun je deze subsidie aanvragen via het eLoket.

Meer informatie Subsidieregeling praktijkleren >>

Studievormen

Collegegeld per 12 maanden € 7.500,00