Medical Network Engineering - Systeemintegratie

Door toename van ICT-toepassingen in medische apparatuur, raken medische techniek en ICT steeds meer met elkaar verweven. Hierdoor krijgen zowel medische technici als ICT-medewerkers in toenemende mate te maken met integratie van medische systemen in het ziekenhuisnetwerk, de implementatie van het DICOM- en HL7-protocol en de bijbehorende netwerkaspecten. Met deze training krijgt u vaardigheid in het gebruik van protocollen en de communicatie tussen medische- en ICT-toepassingen (DICOM/PACS/HL7).
Prijs € 995,00
Studieduur 3 trainingsdagen
Locatie(s) Maarssen
Studievorm(en) Training

Technici in medische techniekafdelingen en medewerkers binnen ICT-afdelingen. Daarnaast voor iedereen die in de praktijk te maken krijgt met DICOM/HL7 en systeemintegratie.

VZI
Binnen de ReCer 2.0 certificatie door de VZI kunt u 15 bijscholingspunten noteren voor deze training. Dirksen Opleidingen is gastlid van de VZI.

PMC Industriele automatisering

De training Medical Network Engineering - Netwerktechniek of de training TCP/IP en Ethernet.

Tijdens deze training krijgt u inzicht in de functie en wisselwerking van DICOM en HL7 binnen netwerken. U brengt de opgedane kennis in de praktijk tijdens de praktijkoefeningen, waarbij u het DICOM- en HL7-protocol leert implementeren. Specifiek is er aandacht voor de diverse DICOM-modaliteiten en hun beeldvorming, DICOM-headers, CD/DVD-opslag, uitlezen, formaten, PACS-opslag en viewing stations. Dit geldt ook voor de functie van HL7 in relatie met een Worklist, de functie van Brokers, berichtopbouw en netwerkflow, HL7-gateways en/of -routers en berichtafhandelingen. Na het volgen van deze training kunt u:

 • Problemen binnen de DICOM communicatie of tussen PACS, viewers en modaliteiten opsporen en verhelpen.
 • De werking en configuraties van het DICOM protocol in relatie met Workflow, Worklist, RIS, ZIS en MPPS begrijpen en in gegeven configuraties toepassen.
 • De functie en werking van HL7 testen in relatie met informatie uitwisseling tussen medische applicaties en systemen.
 • Interacties tussen medische systemen en toepassingen traceren en waar nodig problemen helpen op te lossen.
 • Een betere gesprekspartner en intermediair zijn met leveranciers, de afdeling ICT en andere service diensten op het gebied van medische systeemintegratie.

Dag 1: Praktische implementatie van het DICOM en HL7 protocol en de bijbehorende netwerkaspecten

 • Vaardigheden opdoen in netwerkconfiguratie aspecten voor modaliteiten, consoles, PACS en viewing stations.
 • Het leren configureren en testen van het AET begrip. Het testen van de  communicatie tussen AET’s en TCP/IP. Weten waar testen nodig zijn in geval van problemen.
 • Er wordt onderzoek gedaan naar de functies van DICOM, zoals associaties, transfer syntax etc. Basisbegrippen in de DICOM communicatie worden vanuit de praktijk verduidelijkt.

Dag 2:  Ins en outs van de functie en werking van het DICOM-protocol

 • Beeldvorming van typische DICOM-begrippen als Modulen, Services (SOP), AET, Modaliteiten (CT, CR, MR)
 • Interacties in de overdracht van beelden en informatie tussen DICOM toepassingen worden getest en geanalyseerd om zicht te krijgen of er wel of geen problemen zijn.
 • Praktisch aan de slag met een DICOM-workflow en werken met alle vormen van overdracht tussen ZIS, Modaliteiten, Viewers en PACS. 

Dag 3:  HL7-opbouw en -structuur van berichten en DICOM-koppeling

 • HL7-headers herkennen en het herkennen van zowel netwerk als applicatiebron en bestemming.
 • HL7 leren kennen als integratie middel tussen medische toepassingen in ZIS, RIS en PDM’sen.
 • De functie van HL7 leren kennen in relatie met de zogeheten Worklist voor modaliteiten.
 • De implementatie van DICOM-elementen binnen HL7.
 • Aan de hand van een zogeheten HL7-router de berichtenstroom van HL7 binnen de netwerken herkennen.
 • Overdracht van DICOM bestanden via dvd of andere externe media en het ‘overzetten’ naar een PACS.
 • Overzicht van het geheel; netwerken, DICOM en HL7.

Startdatum

Cursusplaats

Studievorm

** Maarssen Training
** Neem voor meer informatie contact op met de afdeling planning via telefoonnummer 026 - 3 544 644.

Studievormen

Training € 995,00

Relevante andere opleidingen

Medical Network Engineering - ESD € 360,00
Medical Network Engineering - WiFi-configuratie € 1.195,00