Associate degree Industriële automatisering - minor Chemische technologie

De Associate degree Industriële automatisering met de minor Chemische technologie is speciaal opgebouwd voor technici met ambitie. Via colleges, webcoaching en praktijkopdrachten leiden wij je op in de onderwerpen fysische chemie, procestechniek, natuurkunde en programmeren met als eindresultaat je Associate degree getuigschrift. Al tijdens je studie leer je nieuwe kennis te vertalen naar praktijkgerichte oplossingen binnen je organisatie. Zo ben je aantoonbaar klaar voor de volgende stap in je carrière.
Prijs € 3.750,00
Studieduur 2 jaar
Studievorm(en) Collegegeld per 6 maanden inclusief vraagfinanciering
Collegegeld per 6 maanden

Ben jij procesoperator (op mbo-niveau) en werkzaam in de procesindustrie? Wil je doorgroeien naar een hogere functie, meer verantwoordelijkheden krijgen bij je huidige functie of je huidige werk- en denkniveau omzetten in een erkend getuigschrift? Volg dan deze Associate degree. Wij leiden je op tot een professional die binnen een organisatie een leidende rol heeft in projecten in de chemische technologie. Je raakt bedreven in het analyseren en verbeteren van processen. Deze Associate degree-opleiding is erkend door het Ministerie van OC&W en geaccrediteerd door de NVAO.

chemische technologie

Je hebt een havo-, vwo-diploma, profiel 'Natuur & Techniek' of 'Natuur & Gezondheid' of mbo-4 diploma met exacte vakken. Heb je dit niet, maar ben je ouder dan 21 jaar en heb je een vergelijkbare opleiding gevolgd, dan kun je een schriftelijk verzoek tot toelating insturen naar hogeschool@dirksen.nl. Voor deze opleiding is het noodzakelijk dat je werkzaam bent in een voor de studie relevante werkomgeving. De praktijkopdrachten en je afstudeerscriptie voer je uit op je werkplek.

Intake voor de start van de opleiding = zekerheid voor student en werkgever
Wanneer jij of je werkgever in een hbo-opleiding investeert, dan wil je graag weten of je juist investeert. Bovendien wil jij als student graag weten of een hbo-opleiding haalbaar voor je is. Wij bieden zekerheid! Daarom nemen wij altijd een uitgebreide en actieve intake af voor de start van de hbo-opleiding. Naast het feit dat je het juiste opleidingsniveau moeten hebben, screenen wij je tijdens de intake op competenties en motivatie. Zo weet je zeker dat jij of je werkgever de juiste investering maakt en kun je vol vertrouwen starten aan je studie. 
Meer info en aanmelden >>

Studieprogramma
Crohonummer: 80110
Crohonummer met vraagfinanciering: 80904

Modules eerste jaar
Werkzaamheden eigen beroepsomgeving 1
Professional Communication Foundation
Wiskunde 1
Procestechniek 1
Inleiding datacommunicatie
Chemie 1
Meet- en regeltechniek
Fysische chemie
Elektriciteitsleer
Wis- en natuurkunde voor de elektronicus
English Communication Skills for Engineers
Basis programmeren
Digitale techniek
Onderzoeksvaardigheden deel 1
Statistiek, informatieverwerking en quality
Aantal studiepunten eerste jaar: 60

Modules tweede jaar
Werkzaamheden eigen beroepsomgeving 2
Wiskunde voor HTO
Natuurkunde 1
Apparaten procesindustrie
Modules eerste jaar
Werkzaamheden eigen beroepsomgeving 1
Professional Communication Foundation
Inleiding datacommunicatie
Computertechniek
Elektriciteitsleer
Digitale techniek
Onderzoeksvaardigheden deel 1
Datacommunicatie en netwerktechniek
English Communication Skills for Engineers
Basis programmeren
Wis- en natuurkunde voor de elektronicus
Informatiesystemen Foundation
Aantal studiepunten eerste jaar: 60

Modules tweede jaar
Werkzaamheden eigen beroepsomgeving 2
Wiskunde voor HTO
Versterkertechniek
Databases
Programmeren in Taal C
PLC-programmeren
Mechatronica
Datacommunicatie en netwerken in de industrie
Praktijkopdrachten uit de eigen werkomgeving-scriptie Ad
Aantal studiepunten tweede jaar: 60

Totaal aantal studiepunten: 120


PLC-programmeren
Thermodynamica
Fysisch transport
Inleiding reactorkunde
Organische chemie
Praktijkopdrachten eigen werkomgeving-scriptie Ad
Aantal studiepunten tweede jaar: 60

Totaal aantal studiepunten: 120


Actueel en praktijkgericht lesmateriaal 
Wij hebben intensieve contacten met het bedrijfsleven, brancheorganisaties en exameninstanties. Ons lesmateriaal kunnen wij daardoor continu aanpassen op de meeste actuele marktontwikkelingen. Ons studieprogramma bestaat uit vakken waarin je zowel inhoudelijke technische ICT competenties ontwikkelt als de benodigde softskills als leidinggeven, ondernemen en presenteren. Daarnaast werken wij met actuele thema's waarin je de verschillende modules in de praktijk brengt, waardoor de toepasbaarheid van het geleerde optimaal benut wordt. 

Examens
Je rondt iedere module af met een examen. Zo behaal je al tijdens je studie een aantal waardevolle certificaten.

Jaar 1
Het propedeusejaar begin je met een aantal oriënterende modules, zoals databases. In de modules Procestechniek, Fysische chemie en Apparaten in de procesindustrie vindt je directe aansluiting met je werk in de procesindustrie. In de module Basis programmeren maak je gebruik van het unieke programma de Struktograaf om te leren programmeren. Met de Struktograaf kun je Programma Structuur Diagrammen (PSD's) tekenen, compileren en laten uitvoeren. Hierdoor kun je de werking van het PSD uitvoerig testen en evalueren. Ook maak je in deze module kennis met PLC-systemen en simuleer je de werking daarvan met realistische simulatiesoftware.

Jaar 2
In dit jaar verdiep je je verder in de wiskunde, elektriciteitsleer en krijg je kennis van thermodynamica, fysische transport, organische chemie en reactorkunde. Ook presenteren komt aan bod. Je sluit de opleiding af met een afstudeeropdracht waarin je al je kennis aanwendt.

Afstudeeropdracht = oplossing voor uitdaging in je organisatie
Het hoofdonderdeel van het tweede jaar is de uitvoering van een afstudeeropdracht. Binnen de gestelde voorwaarden formuleer je zelf een probleemstelling uit je eigen werksituatie. Dit betekent dubbel rendement: je werkgever doet er zijn voordeel mee maar jijzelf natuurlijk ook. Door de theorie in de praktijk toe te passen, kun je de opgedane kennis beter plaatsen. Aan de hand van een uitgebreid onderzoek kom je tot een oplossing. Dit onderzoek geef je weer in een scriptie. Je sluit de afstudeeropdracht af met een presentatie en verdediging op Hogeschool Dirksen. Heb je alle 120 studiepunten behaald, dan ontvang je van Hogeschool Dirksen het Associate Degree-getuigschrift.

Studeren met intensieve begeleiding
De nominale studieduur is twee jaar uitgaande van 120 studiepunten (EC) en een studielast van 60 studiepunten per jaar. We gaan hierbij uit van ongeveer 15 - 25 uur studeren per week. Dat is inclusief de colleges. Afhankelijk van je werkervaring, eerder behaalde certificaten en diploma's en de tijd die je te besteden hebt, kun je de opleiding ook sneller afronden.

De opleiding start met een kick-off waarbij je kennis maakt met je medestudenten en je start met de module Werkzaamheden eigen beroepsomgeving. Vervolgens zijn er 20 tot 25 colleges per jaar gepland voor ondersteuning van de theorie, praktijkopdrachten of de projectopdracht. Zelfstudie, persoonlijke coaching, online begeleiding en colleges wisselen elkaar af. Daarnaast heb je 24/7 toegang tot je eigen online leeromgeving. De colleges vinden 1x per 14 dagen plaats op dinsdag van 16:30 - 20:30 uur.

Deel van werktijd = deel van studietijd
Dit houdt in dat je tijdens de uitoefening van je functie de theorie leert toepassen, die in het aangereikte lesmateriaal aan bod komt. In de module Werkzaamheden eigen beroepsomgeving leggen we deze koppeling. Je leert dus in de praktijk de theorie toe te passen.

Het is wel van belang dat je functie een relatie heeft met de inhoud van de studie. Daarom is een beschrijving van je huidige functie vereist en dient er een onderwijs-leerovereenkomst te worden opgemaakt door werkgever-student-hogeschool. Documenten daarvoor krijg je bij inschrijving toegezonden.

Aanvang
Het eerstvolgende startmoment van deze opleiding is in september.

Locatie
De colleges vinden gedeeltelijk in Hoogvliet en in Maarssen plaats.

Vrijstellingen
Ben je in het bezit van een relevant erkend diploma, dan kun je in aanmerking komen voor vrijstellingen. Kijk voor meer informatie op de pagina over vrijstellingen of neem contact op met onze afdeling studievoorlichting via telefoonnummer: 026 - 3 544 644 of via e-mail hogeschool@dirksen.nl.

Collegegeld
Het collegegeld is inclusief examenkosten, lesmateriaal, begeleiding en de benodigde hard- en software. Je kunt ieder examen één keer kosteloos afleggen. Voor herkansingen brengen wij het reguliere examengeld in rekening. 

Financieel aantrekkelijk
Een hbo-opleiding volgen van hoge kwaliteit en tegen lage kosten? Het is mogelijk!  Dankzij subsidie- en kortingsregelingen kun je nu extra voordelig studeren bij Hogeschool Dirksen:

 Tegemoetkoming
 in studiekosten

 Voor wie

Financiële voordelen 

Aanvraag

 Subsidieregeling 
 praktijkleren

 Werkgever

€ 2.700,- (max.) aan subsidie per medewerker per studiejaar

Werkgever vraagt subsidie aan via het eLoket.

 Vraagfinanciering
 (voucherkorting)

 Werkgever of student*

€ 1.250,- per halfjaar

Hogeschool Dirksen vraagt de vraagfinanciering aan bij DUO.

 

 

 

 

 

 


* Afhankelijk van wie de studie bekostigt.

De totale investering na verrekening van de subsidies bedraagt dan nog maar € 4.600,-.

In de bovenstaande tabel zijn de hbo leervouchers van OOM voor kleinmetaal- en metaalbewerkingsbedrijven en stichting A+O Metalektro niet meegenomen. Wanneer je hiervan gebruik maakt, krijg je in sommige gevallen zelfs het volledige collegegeld vergoed.

Meer informatie tegemoetkomingen in studiekosten >>

Studievormen

Collegegeld per 6 maanden inclusief vraagfinanciering € 2.500,00
Collegegeld per 6 maanden € 3.750,00