Je kunt bij ons veilig klassikale trainingen volgen en examen doen. Bekijk hier onze coronamaatregelen.

Doorzoek onze website

VodafoneZiggo: PNI Muteren Basis

In deze training leer je de basisfunctionaliteiten van Smallworld PNI. Aan de hand van uit de VodafoneZiggo organisatie afkomstige praktijkgerichte use cases leer je  werken in PNI. Hierbij komen alle netwerkdomeinen (tot een bepaald verdiepingsniveau) aan de orde: COAX, glas en ISP. Deze training is tevens een opstap naar een vervolgopleiding voor de verdieping op één van deze domeinen.

Gebruikers van PNI die raadplegen en kleine mutaties doen. Na het behalen van deze training is verdere specialisatie mogelijk via de PNI vervolgopleidingen (coax of fiber/ISP).

Je dient in het bezit te zijn van de onderstaande twee SECT-certificaten:

  • SECT A3 Projecteren wijknet of A5 Projecteren hoofdnet;
  • SECT D3 Servicewerkzaamheden wijknet of D5 Servicewerkzaamheden hoofdnet.

NB: voor aanvang van deze opleiding is het belangrijk dat autorisaties voor de betreffende applicatie aangevraagd zijn bij VodafoneZiggo. Ook hebben we de inlognaam van de deelnemer nodig, zodat we deze door kunnen geven aan VodafoneZiggo.

Theoretische leerdoelen
Na het succesvol doorlopen van de training weet je:
•    hoe je PNI kunt opstarten;
•    uit welke modules PNI is opgebouwd en hoe die elkaar raken;
•    hoe de user interface in PNI is opgebouwd en welke functionaliteit er achter de verschillende onderdelen daarvan schuilt;
•    wat er in PNI geregistreerd wordt;
•    wat de belangrijkste netwerkobjecten binnen PNI zijn en de eigenschappen behorende bij deze objecten;
•    welke topografische ondergronden er in PNI worden toegepast en hoe vaak deze ververst worden;
•    hoe ontbrekende adressen aangevraagd kunnen worden;
•    hoe je plaatsen en objecten kunt zoeken en vinden;
•    welke objecten een interne wereld hebben, hoe je deze kunt zien en wat je daarin kunt doen;
•    waar de registratievoorschriften voor PNI te vinden zijn en waarom deze belangrijk zijn;
•    hoe je projecten kunt aanmaken om mutaties door te voeren en wat belangrijk is bij het aanmaken van projecten;
•    wat de belangrijkste functionaliteiten zijn om data in PNI toe te voegen, te verwijderen of aan te passen;
•    hoe je PRM-routes kunt raadplegen en wat daarbij belangrijk is;
•    wat de belangrijkste toolbars en vensters er zijn om je te helpen werken in PNI;
•    hoe je bestanden kunt koppelen aan netwerkobjecten in PNI;
•    wat belangrijk is bij het toevoegen van maatvoering.

Praktische leerdoelen
Na het succesvol doorlopen van training kun je:
•    datacorrecties doorvoeren op de bestaande data;
•    een netvlak aanmaken t.b.v. Changepoint projecten;
•    (mantel)buizen registreren;
•    COAX-huisaansluitingen ontwerpen, gereedmelden en reviseren;
•    verschillende COAX vooraanleg situaties herkennen;
•    het aanlegtracé van COAX-huisaansluitingen veranderen;
•    een AOP-verplaatsing doorvoeren;
•    een kastverplaatsing in het wijknet doorvoeren;
•    een gesloopte COAX-huisaansluiting registreren;
•    gerepareerde of gelaste COAX-kabels registreren; 
•    een glasvezelkabel registreren;
•    een laslocatie in het glasnetwerk registreren;
•    een B2B-glasklantlocatie registreren en inrichten;
•    apparatuur in een glaslocatie registreren;
•    OSP-glasvezelkabels koppelen aan ISP-apparatuur;
•    verbindingen maken tussen ISP-apparatuur
•    een vergunningstekening uitdraaien voor gemeenten
•    een COAX-taplijst genereren
•    een glasvezelbezettingsrapportage genereren
•    een lasdiagram (voor glasvezelverbindingen) genereren
•    een blokschema/niveaudiagram genereren;
•    de elektrotechnische tekening genereren;
•    COAX-signaalniveaus opvragen;
•    een gesimuleerde OTDR-trace op een glasvezel uitvoeren;
•    tijdelijke topografie inladen;
•    een bill of materials opstellen;
•    data vanuit PNI exporteren in verschillende formats (DWG, DXF, etc.).

De onderstaande onderwerpen komen aan bod in de training:

•    opbouw, toolbars en vensters PNI;
•    data-objecten en registratie PNI;
•    vindplaats en belang aanhouden registratievoorschriften voor PNI;
•    aanmaken projecten voor mutaties;
•    functionaliteiten om data in PNI toe te voegen, te verwijderen of aan te passen;
•    aanmaken netvlakken;
•    registreren (mantel)buizen;
•    gebruik PRM-routes;
•    bestanden koppelen aan netwerkobjecten in PNI;
•    maatvoering toevoegen;
•    COAX-huisaansluitingen ontwerpen, gereedmelden en reviseren;
•    verschillende COAX-vooraanlegsituaties herkennen;
•    het aanlegtracé van COAX-huisaansluitingen veranderen;
•    doorvoeren AOP-verplaatsing;
•    doorvoeren kastverplaatsing in het wijknet;
•    registreren gesloopte COAX-huisaansluiting;
•    registreren gerepareerde of gelaste COAX-kabels;
•    registreren glasvezelkabel;
•    registreren laslocatie in het glasnetwerk;
•    registreren en inrichten B2B glasklantlocatie;
•    registreren apparatuur in een glaslocatie;
•    koppelen OSP-glasvezelkabels aan ISP-apparatuur;
•    verbindingen maken tussen ISP-apparatuur;
•    uitdraaien vergunningstekening voor gemeenten;
•    genereren COAX-taplijst;
•    genereren glasvezelbezettingsrapportage;
•    genereren lasdiagram voor glasvezelverbindingen;
•    genereren blokschema/niveaudiagram;
•    genereren elektrotechnische tekening;
•    opvragen COAX-signaalniveaus;
•    uitvoeren gesimuleerde OTDR-trace op een glasvezel;
•    inladen tijdelijke topografie inladen;
•    opstellen bill of materials;
•    data vanuit PNI exporteren in daartoe bestemde formats.

Startdatum Cursusplaats Studievorm
17-01-2022 Trainingslocatie Maarssen Training inclusief certificering

Deze training staat gepland van 17 t/m 20 januari 2022.

Studievormen
Training inclusief certificering € 1.605,00 excl. 21% btw

Voor wie

Gebruikers van PNI die raadplegen en kleine mutaties doen. Na het behalen van deze training is verdere specialisatie mogelijk via de PNI vervolgopleidingen (coax of fiber/ISP).

Voorkennis

Je dient in het bezit te zijn van de onderstaande twee SECT-certificaten:

  • SECT A3 Projecteren wijknet of A5 Projecteren hoofdnet;
  • SECT D3 Servicewerkzaamheden wijknet of D5 Servicewerkzaamheden hoofdnet.

NB: voor aanvang van deze opleiding is het belangrijk dat autorisaties voor de betreffende applicatie aangevraagd zijn bij VodafoneZiggo. Ook hebben we de inlognaam van de deelnemer nodig, zodat we deze door kunnen geven aan VodafoneZiggo.

Leerdoelen

Theoretische leerdoelen
Na het succesvol doorlopen van de training weet je:
•    hoe je PNI kunt opstarten;
•    uit welke modules PNI is opgebouwd en hoe die elkaar raken;
•    hoe de user interface in PNI is opgebouwd en welke functionaliteit er achter de verschillende onderdelen daarvan schuilt;
•    wat er in PNI geregistreerd wordt;
•    wat de belangrijkste netwerkobjecten binnen PNI zijn en de eigenschappen behorende bij deze objecten;
•    welke topografische ondergronden er in PNI worden toegepast en hoe vaak deze ververst worden;
•    hoe ontbrekende adressen aangevraagd kunnen worden;
•    hoe je plaatsen en objecten kunt zoeken en vinden;
•    welke objecten een interne wereld hebben, hoe je deze kunt zien en wat je daarin kunt doen;
•    waar de registratievoorschriften voor PNI te vinden zijn en waarom deze belangrijk zijn;
•    hoe je projecten kunt aanmaken om mutaties door te voeren en wat belangrijk is bij het aanmaken van projecten;
•    wat de belangrijkste functionaliteiten zijn om data in PNI toe te voegen, te verwijderen of aan te passen;
•    hoe je PRM-routes kunt raadplegen en wat daarbij belangrijk is;
•    wat de belangrijkste toolbars en vensters er zijn om je te helpen werken in PNI;
•    hoe je bestanden kunt koppelen aan netwerkobjecten in PNI;
•    wat belangrijk is bij het toevoegen van maatvoering.

Praktische leerdoelen
Na het succesvol doorlopen van training kun je:
•    datacorrecties doorvoeren op de bestaande data;
•    een netvlak aanmaken t.b.v. Changepoint projecten;
•    (mantel)buizen registreren;
•    COAX-huisaansluitingen ontwerpen, gereedmelden en reviseren;
•    verschillende COAX vooraanleg situaties herkennen;
•    het aanlegtracé van COAX-huisaansluitingen veranderen;
•    een AOP-verplaatsing doorvoeren;
•    een kastverplaatsing in het wijknet doorvoeren;
•    een gesloopte COAX-huisaansluiting registreren;
•    gerepareerde of gelaste COAX-kabels registreren; 
•    een glasvezelkabel registreren;
•    een laslocatie in het glasnetwerk registreren;
•    een B2B-glasklantlocatie registreren en inrichten;
•    apparatuur in een glaslocatie registreren;
•    OSP-glasvezelkabels koppelen aan ISP-apparatuur;
•    verbindingen maken tussen ISP-apparatuur
•    een vergunningstekening uitdraaien voor gemeenten
•    een COAX-taplijst genereren
•    een glasvezelbezettingsrapportage genereren
•    een lasdiagram (voor glasvezelverbindingen) genereren
•    een blokschema/niveaudiagram genereren;
•    de elektrotechnische tekening genereren;
•    COAX-signaalniveaus opvragen;
•    een gesimuleerde OTDR-trace op een glasvezel uitvoeren;
•    tijdelijke topografie inladen;
•    een bill of materials opstellen;
•    data vanuit PNI exporteren in verschillende formats (DWG, DXF, etc.).

Inhoud

De onderstaande onderwerpen komen aan bod in de training:

•    opbouw, toolbars en vensters PNI;
•    data-objecten en registratie PNI;
•    vindplaats en belang aanhouden registratievoorschriften voor PNI;
•    aanmaken projecten voor mutaties;
•    functionaliteiten om data in PNI toe te voegen, te verwijderen of aan te passen;
•    aanmaken netvlakken;
•    registreren (mantel)buizen;
•    gebruik PRM-routes;
•    bestanden koppelen aan netwerkobjecten in PNI;
•    maatvoering toevoegen;
•    COAX-huisaansluitingen ontwerpen, gereedmelden en reviseren;
•    verschillende COAX-vooraanlegsituaties herkennen;
•    het aanlegtracé van COAX-huisaansluitingen veranderen;
•    doorvoeren AOP-verplaatsing;
•    doorvoeren kastverplaatsing in het wijknet;
•    registreren gesloopte COAX-huisaansluiting;
•    registreren gerepareerde of gelaste COAX-kabels;
•    registreren glasvezelkabel;
•    registreren laslocatie in het glasnetwerk;
•    registreren en inrichten B2B glasklantlocatie;
•    registreren apparatuur in een glaslocatie;
•    koppelen OSP-glasvezelkabels aan ISP-apparatuur;
•    verbindingen maken tussen ISP-apparatuur;
•    uitdraaien vergunningstekening voor gemeenten;
•    genereren COAX-taplijst;
•    genereren glasvezelbezettingsrapportage;
•    genereren lasdiagram voor glasvezelverbindingen;
•    genereren blokschema/niveaudiagram;
•    genereren elektrotechnische tekening;
•    opvragen COAX-signaalniveaus;
•    uitvoeren gesimuleerde OTDR-trace op een glasvezel;
•    inladen tijdelijke topografie inladen;
•    opstellen bill of materials;
•    data vanuit PNI exporteren in daartoe bestemde formats.

Startdatum Cursusplaats Studievorm
17-01-2022 Trainingslocatie Maarssen Training inclusief certificering

Deze training staat gepland van 17 t/m 20 januari 2022.

Studievormen
Training inclusief certificering € 1.605,00 excl. 21% btw

Gratis studiegids thuis ontvangen?

Vraag de gratis studiegids aan waarin ons complete opleidingsaanbod staat, van korte trainingen tot geaccrediteerde mbo- en hbo-opleidingen: