Opleidingstraject voor aankomende Luchtmacht technici nu al een succes

Eind januari zijn wij in samenwerking met de Luchtmacht een mooi traject gestart. Tien studenten krijgen 20 weken lang van maandag tot en met donderdag les in ons trainingscentrum in Tilburg. Deze studenten gaan uiteindelijk als technici aan de slag bij het Air Operations Control Station (AOCS) of met het Patriot-wapensysteem.

De Luchtmacht heeft hiervoor een opleidingstraject uitgestippeld dat globaal uit drie onderdelen bestaat: een algemene training voor militairen, een vaktechnische training en een specifieke wapentraining in de Verenigde Staten. Wij zijn gevraagd om het vaktechnische deel te verzorgen en de deelnemers in korte tijd bij te scholen op het gebied van:

  • Elektronica
  • Telematica en meettechniek
  • Regeltechniek
  • Digitale techniek
  • Microprocessors
  • Draadverbindingstechniek

“Van huis uit is er al een goede band met Dirksen”
Wij spraken majoor Nicolay Balogh en adjudant Kees Nouwens tijdens het eerste evaluatiemoment van het opleidingstraject. Kees Nouwens is werkzaam op de Luitenant Generaal Best kazerne, voorheen luchtmachtbasis de Peel en majoor Balogh is werkzaam bij staf CLSK te Breda. Kees is onder andere vakgroepadviseur voor het Patriot-wapensysteem. Hij adviseert de staf Opleiding en training over welke competenties aangeleerd moeten worden voor het Patriot-wapensysteem.

Kees heeft daarbij nauw contact met Nicolay. Nicolay is verantwoordelijk voor opleidingstrajecten en inventariseert de opleidingsbehoefte binnen de Luchtmacht. Nicolay: “Na de inventarisatie van de opleidingsbehoefte bekijken we waar we het kunnen faciliteren; intern of extern. De mensen die we hier nu opleiden moeten we bijscholen om ze een goede basis te geven voor het vaktechnische traject. Hier leren ze nu dingen die ze op het ROC niet hebben geleerd in hun studierichting.”

Kees: “Bij het Patriot-wapensysteem moet je tot de component kennis van zaken hebben. Maar ook als je werkt bij  AOCS (meer ICT gericht) is elektrotechnische kennis noodzakelijk. Mocht een Patriot-systeem plat liggen op uitzending, is kennis van elektronica van uitermate groot belang. Door terug te gaan naar de basiskennis, leren de studenten makkelijker verbanden te leggen. Ik ben zeer tevreden over de praktische aanpak van Dirksen, het geleerde blijft daardoor niet abstract en beter hangen.” Het leslokaal hangt vol met formules, berekeningen en tekeningen refererend aan de vakken die de studenten geleerd krijgen. Kees: “Ik word blij als ik dit zie, 80% van wat ik nu al in het lokaal zie hangen, komt aan bod binnen onze vakgroep,” aldus Kees.

Onze praktische aanpak is Kees en Nicolay niet onbekend. Kees heeft in het verleden zelf elektronica cursussen gevolgd bij Dirksen en hebben daarbij les gehad van de oprichter Jan Dirksen. Nicolay: “Van huis uit is er al een goede band met Dirksen, Jan Dirksen komt zelf ook van defensie.”

“Ik heb nu bij Dirksen al meer geleerd dan in mijn gehele mbo-opleiding”
Dennie Frederiks (27 jaar) en Joey Baron (22 jaar) nemen beiden deel aan het opleidingstraject bij Dirksen. Hoe ervaren zij het traject?

Dennie: “Ik heb acht jaar geleden een mbo-4 opleiding gevolgd in de elektronica, maar ik heb hier al meer geleerd dan in de gehele mbo-opleiding. Theorie afgewisseld met de praktijk, waarbij we onder andere gebruik maken van een breadboard en oscilloscoop, werkt heel prettig. De docent legt duidelijk de begrippen uit en waar je de formules toepast, waardoor je elektronica beter leert begrijpen. Zonder zijn heldere uitleg en begeleiding had ik de examens niet gehaald.“

Joey: “Door in kleine klassen te werken, krijg je veel begeleiding. De docent neemt echt de tijd voor je om je vragen te beantwoorden. Er hangt ook een fijne sfeer in de klas, iedereen helpt elkaar.”

Alle studenten hebben reeds drie modules succesvol afgerond en gaan vol vertrouwen verder met hun studie.

Maatwerk ook iets voor jouw organisatie?
Heb je binnen je organisatie behoefte aan (extra) training voor je medewerkers? Is deze behoefte ontstaan door technologische ontwikkelingen, wijzigingen in werkomstandigheden of groei van de organisatie? Neem dan eens contact op met onze opleidingsadviseur Thijs Groenen via 026 - 3 544 656 of tgroenen@dirksen.nl. Hij bespreekt graag met je de mogelijkheden.