Veel gestelde vragen

Onderstaand vindt u veelgestelde vragen aan Dirksen.

Wanneer heb ik recht op vrijstellingen?
Ik doe liever geen examen. Kan dat?
Hoe vind ik de opleiding die ik zoek?
Kan ik langer over mijn studie doen?
Kan ik blijven werken als ik studeer?
Kan ik ook vanuit het buitenland studeren?
Wat is DirksenPlaza en hoe werkt het?
Zijn de studiekosten aftrekbaar?
Zijn er mogelijkheden voor tegemoetkoming in de studiekosten?
Hoe weet ik welke opleiding voor mij geschikt is?
Wat houdt NVAO-accreditatie precies in?
Ik heb weinig ervaring met studeren. Lukt het mij dan?
Kan ik examen in het buitenland afleggen?
Kan ik een verklaring krijgen dat ik de cursus heb gevolgd?
Moet ik huiswerk inzenden?
Is de einddatum van mijn studieplanning definitief?
Kan ik mijn studie voortijdig beëindigen?
Wat is de voertaal van de opleiding?
Stel dat ik een studiepakket bestel en het voldoet niet aan mijn verwachtingen? Mag ik het pakket dan terugsturen?
Kan ik een proefles volgen?
Kan ik een cursus inzien voordat ik hem bestel?

 Wanneer heb ik recht op vrijstellingen?
Bij veel van onze opleidingen zijn vrijstellingen mogelijk. Om vrijstellingen aan te vragen kunt u het beste een verzoek indienen samen met kopieën van uw diploma's bij de vrijstellingscommissie. Deze commissie beoordeelt of u in aanmerking komt voor de door u aangevraagde vrijstelling(en).

Als u vrijstelling krijgt op basis van behaalde certificaten/diploma's worden de studieduur en het lesgeld in de meeste gevallen aangepast. Wilt u weten of u in aanmerking komt voor vrijstellingen, kijk dan bij de opleidingsinformatie op internet of neem contact met ons op. Wij helpen u graag verder.

 Ik doe liever geen examen. Kan dat?
De meeste opleidingen van Dirksen kunt u afsluiten met een examen of een eindtoets. Kiest u voor een opleiding zonder examen of eindtoets dan kunt u toch een verklaring van deelname aanvragen. Dat is een bewijs dat u de opleiding heeft gevolgd, met de behaalde huiswerkresultaten. U moet dan natuurlijk wel huiswerk hebben ingestuurd. U bent nooit verplicht om examen te doen.

 Hoe vind ik de opleiding die ik zoek?
U kunt op verschillende manieren naar de opleiding zoeken die bij u past. Zoekt u een opleiding die opleidt voor een bepaalde functie zoek dan op functie. Ook kunt u zoeken op de soort opleiding die u wenst: cursus, training, deeltijdopleiding of bedrijfstraject. Als u niet precies weet waar uw opleiding onder valt, gebruikt u dan de algemene zoekfunctie. Wilt u bijvoorbeeld een cursus webdesigner volgen, zoek dan op het onderwerp informatica en vervolgens webtoepassingen en -design. U vindt dan alle opleidingen die opleiden voor webdesigner. U kunt natuurlijk ook altijd contact opnemen met de afdeling voorlichting voor een vrijblijvend advies.

 Kan ik langer over mijn studie doen?
Bij Dirksen is dit geen probleem. U heeft twee jaar gegarandeerde studiebegeleiding. De gemiddelde studieduur varieert van 2-5 maanden. Wilt u langer over uw studie doen, kan dat. U heeft tot twee jaar na inschrijving recht op studiebegeleiding.

 Kan ik blijven werken als ik studeer?
De studies van Dirksen zijn speciaal ontwikkeld voor thuisstudie. Voor zowel de mbo- als de hbo-deeltijdopleidingen is het zelfs een vereiste dat u werkzaam bent in een voor de studie relevante werkomgeving.

 Kan ik ook vanuit het buitenland studeren?
Ook vanuit het buitenland kunt u studeren en examen doen bij Dirksen. De studiebegeleiding verloopt grotendeels via internet (DirksenPlaza). Vraag naar de mogelijkheden bij de afdeling studievoorlichting.

 Wat is DirksenPlaza en hoe werkt het?
Met DirksenPlaza bieden wij u een zeer complete digitale leeromgeving. Via DirksenPlaza kunt u onbeperkt inloggen op uw eigen studieplek en dat biedt unieke mogelijkheden. Met DirksenPlaza ziet u in één oogopslag voor welke modules u bent ingeschreven en welke huiswerkresultaten u tot nu toe behaalde. Dit maakt uw vorderingen inzichtelijk. U ziet direct het resultaat van uw studie-inspanningen. U stuurt de huiswerkvragen in en u krijgt ze razendsnel gecorrigeerd retour. Binnen enkele seconden weet u of u de lesstof voldoende beheerst. Uw studieresultaten blijven staan. U kunt dus ook later zien welke vragen u juist of onjuist heeft beantwoord. Dit is zeker van waarde bij de voorbereiding op uw examen. Ook heeft u via DirksenPlaza uw docent direct bij de hand. Zo blijft u gefocust en gemotiveerd. Voor inhoudelijke vragen heeft u direct contact met uw docent.

 Zijn studiekosten aftrekbaar?
Studiekosten en scholingsuitgaven zijn in veel gevallen aftrekbaar van uw inkomstenbelasting. Zo krijgt u belastinggeld terug en betaalt de fiscus mee aan uw studie bij Dirksen. Aan deze aftrek zijn wel enkele voorwaarden verbonden. Kijk voor meer informatie op de website van Inspectie de Directe Belastingen.

 Zijn er mogelijkheden voor tegemoetkoming in de studiekosten?
Bij beroepsgerichte opleidingen betaalt uw werkgever vaak mee. Informeer hier dus altijd even naar bij uw opleidings- of personeelsfunctionaris. Dirksen heeft met veel bedrijven een samenwerkingsovereenkomst afgesloten. Hierdoor krijgt u als medewerker korting op het cursusgeld. Voor militairen geldt een speciale regeling, meer informatie hierover is beschikbaar bij de Educatieve Centra. Zie voor meer mogelijkheden het artikel Tegemoetkoming in de studiekosten.

 Hoe weet ik welke opleiding voor mij geschikt is?
In de opleidingsinformatie staat altijd duidelijk omschreven voor wie de opleiding is bedoeld en wat u leert tijdens de opleiding.

 Wat houdt NVAO-accreditatie precies in?
De opleidingen van Hogeschool Dirksen zijn officieel geaccrediteerd door de Nederlands-Vlaamse Accreditatie Organisatie (NVAO). De accreditatie geeft voor de totale organisatie van Dirksen een erkenning van kwaliteit. Accreditatie is in Nederland en Vlaanderen een voorwaarde voor bekostiging/financiering van een bachelor- of masteropleiding door de overheid, voor het recht om erkende diploma's af te geven en in Nederland een voorwaarde voor toekenning van studiefinanciering aan studenten. In het licht van de internationalisering van studie en arbeidsmarkt zorgt accreditatie voor (vergelijkbare) kwaliteitsborging van opleidingen binnen het hoger onderwijs.

 Ik heb weinig ervaring met studeren. Lukt het mij dan?
Onze opleidingen worden "in huis" ontwikkeld. Dat doen wij samen met een team van gemotiveerde docenten en auteurs. Al deze mensen hebben ruime praktijkervaring en dragen hun kennis graag aan u over. Ons lesmateriaal is speciaal ontwikkeld voor afstandsonderwijs. De opleidingen zijn opgezet volgens een vast didactisch principe. U vindt veel voorbeelden uit de praktijk en bondige samenvattingen. Al ons lesmateriaal is modulair opgebouwd. In de lesstof zijn veel vragen en opdrachten opgenomen. Hierdoor studeert u actief en kunt u steeds controleren of u de lesstof voldoende beheerst. Vrijwel elke cursus bevat een eindles. Hiermee kunt u testen of u klaar bent voor het examen.

Wij doen er alles aan om uw studie tot een succesvol einde te brengen. Wij begeleiden u van het kiezen van de juiste studie tot en met het voorbereiden van uw examen.

 Kan ik examen in het buitenland afleggen?
Ook vanuit het buitenland kunt u examen doen bij Dirksen. Vraag naar de mogelijkheden bij de afdeling studievoorlichting.

 Kan ik een verklaring krijgen dat ik de cursus heb gevolgd?
De meeste opleidingen van Dirksen kunt u afsluiten met een examen of een eindtoets. Kiest u voor een opleiding zonder examen of eindtoets dan kunt u meestal een verklaring van deelname aanvragen. Dat is een bewijs dat u de opleiding heeft gevolgd, met het gemiddelde huiswerkcijfer. U moet dan natuurlijk wel huiswerk hebben ingestuurd.

 Moet ik huiswerk inzenden?
Het inzenden van huiswerk via DirksenPlaza is niet verplicht. Wij raden u echter wel aan om uw huiswerk in te zenden. Dit maakt uw vorderingen inzichtelijk. U ziet direct het resultaat van uw studie-inspanningen. U stuurt de huiswerkvragen in en u krijgt ze razendsnel gecorrigeerd retour. Binnen enkele seconden weet u of u de lesstof voldoende beheerst.

 Is de einddatum van mijn studieplanning definitief?
U heeft twee jaar gegarandeerde studiebegeleiding. De gemiddelde studieduur varieert van 2-5 maanden. Wilt u langer over uw studie doen, dat kan. U heeft tot twee jaar na inschrijving recht op studiebegeleiding.

 Kan ik mijn studie voortijdig beëindigen?
U kunt te allen tijde per aangetekende brief opzeggen, waarbij een opzegtermijn geldt van drie maanden. Dit geldt met ingang van de maand volgend op de opzegging. De wederzijdse rechten en verplichtingen eindigen na deze opzegtermijn. Reeds tevoren betaalde cursusgelden worden aan de cursist terugbetaald, voorzover deze betrekking hebben op de periode na het beëindigen van de overeenkomst. Dit geldt niet voor de bijgeleverde apparatuur en reeds betaald examengeld. Bij die cursussen die niet geheel schriftelijk gevolgd kunnen worden geldt: bij annulering tot 3 weken voor aanvang van de cursus worden geen kosten in rekening gebracht. Bij annulering binnen 3 weken voor aanvang van de cursus bedragen de annuleringskosten 40% van het cursusgeld. Er kan uitsluitend schriftelijk geannuleerd worden. Bij die cursussen die geheel schriftelijk (naar keuze aangevuld met mondelinge begeleiding of praktijkdagen) gevolgd kunnen worden geldt: indien het lesmateriaal binnen 2 weken na ontvangst onbeschadigd retour wordt gezonden, vervalt de inschrijving. Als bijdrage in de administratie- en verzendkosten wordt u dan € 25,- in rekening gebracht.

 Wat is de voertaal van de opleiding?
Alle opleidingen van Dirksen zijn Nederlandstalig tenzij anders staat vermeld in de opleidingsinformatie.

 Stel dat ik een studiepakket bestel en het voldoet niet aan mijn verwachtingen? Mag ik het pakket dan terugsturen?
Het is belangrijk dat u de opleiding kiest die bij u past. Daarom kunt u, wanneer u zich inschrijft voor een studie, het cursusmateriaal twee weken inzien. Als u het binnen twee weken onbeschadigd retourzendt, vervalt uw inschrijving. Als bijdrage in de administratie- en verzendkosten brengen wij € 25,- in rekening.

 Kan ik een proefles volgen?
Op onze site vindt u bij veel van onze cursussen een proefles. Is er geen proefles beschikbaar, neemt u dan gerust contact met ons op.

 Kan ik een cursus inzien voordat ik hem bestel?
Op onze site vindt u bij veel van onze cursussen een proefles. Ook is het mogelijk om op afspraak het cursusmateriaal in Arnhem te komen bekijken.