Meer diensten

Naast maatwerktrajecten biedt Dirksen Opleidingen u nog een aantal andere faciliteiten:

Actualiseren en toegankelijk maken van content
Dirksen actualiseert uw eigen lesmateriaal. Hiervoor schakelen wij vakinhoudelijke auteurs in. Dirksen maakt uw leerstof toegankelijk en verzorgt de projectleiding. Wanneer u dat wenst, gaan wij op zoek naar beschikbare content en/of leermiddelen. Hiermee vormen wij de basis van een opleiding.

Werven, begeleiden en professionaliseren van docenten
Bent u op zoek naar een geschikte docent? Dirksen beschikt over een pool van docenten in vaste dienst en heeft daarnaast contact met een groot aantal inzetbare freelance docenten. Dirksen werft op verzoek ook geheel nieuwe docenten. Wanneer u het prestatieniveau van uw docententeam wilt verhogen, onderzoekt Dirksen op welke manier dit kan worden bereikt en zet zich samen met u in om de geformuleerde doelstellingen te bereiken.

Toetsing en testing
Dirksen beschikt over een uitgebreide itembank voor de vakgebieden elektronica, informatica en telecommunicatie. Hieruit kunnen ingangstoetsen en post-testen op maat worden samengesteld.

Wilt u meer informatie over de mogelijkheden die Dirksen biedt aan bedrijven en instellingen, dan kunt u altijd een afspraak maken met één van onze opleidingsadviseurs van de afdeling bedrijfsopleidingen, telefoon: 026 - 3 544 651.