Werken bij Dirksen opleidingen

Ook werken bij Dirksen? 

Werken bij Dirksen Opleidingen
Dirksen realiseert zich terdege dat het succes van haar onderneming in sterke mate bepaald wordt door de motivatie en inzet van haar medewerkers. De P&O filosofie van Dirksen is gericht op het creëren van een werksituatie en een werkklimaat waarin iedere medewerker in staat is de overeengekomen taak optimaal uit te voeren. Van medewerkers wordt verwacht dat zij een positieve en actieve houding hebben en dat zij zo goed mogelijk gebruik maken van de geboden mogelijkheden.

Dirksen biedt een platte organisatiestructuur met korte communicatielijnen die flexibel tegemoet kan komen aan veranderende omstandigheden. Onze open organisatiecultuur is een belangrijk uitgangspunt waarbij communicatie, samenwerking, competentie, flexibiliteit en eigen initiatief belangrijke ingrediënten zijn en waarbij een goed werkklimaat, goede voorzieningen en werkplezier belangrijke peilers zijn. De inzet van onze organisatie is gericht op onze klant, die zich bij ons thuis moet kunnen voelen.

Studieadvies
Tijdens kantooruren bent u altijd welkom bij Dirksen. Voor een uitgebreid persoonlijk advies of het inkijken van studiemateriaal kunt u terecht aan de Nijverheidsweg 21 te Elst (Gld.). Als u laat weten dat u komt, kan onze adviseur het materiaal alvast klaarzetten.

Studiebegeleiding en huiswerkcorrectie
Deze afdeling beantwoordt inhoudelijke en administratieve vragen. Hier kunt u ook een overzicht opvragen van alle lessen die u heeft ingestuurd met de behaalde scores. Houdt uw studieplanning bij en helpt u wanneer u problemen mocht ondervinden bij uw studie.

Examenbureau
De meeste cursussen van Dirksen worden afgesloten met een officieel examen. Ons examenbureau organiseert een of twee maal per maand een examendag.

Docententeam
Onze docenten zijn kenners van de beroepspraktijk. Zij zorgen ervoor dat cursisten de relatie met de actualiteit en hun werk leggen. Zo kan de cursist zich volledig inleven in de lesstof.

Bekijk onze vacature voor freelance docenten/auteurs >>

Ontwikkeling
Onze opleidingen worden "in huis" ontwikkeld. Dat doen wij samen met een team van gemotiveerde docenten en auteurs. Al deze mensen hebben ruime praktijkervaring en dragen hun kennis graag aan u over.

Marketing
De afdeling marketing regelt communicatie naar klanten via internet, elektronische nieuwsbrieven, studiegidsen, beursen en special interest bijeenkomsten.