Vrijstellingen Dirksen MBO-College

Vrijstellingen op basis van behaalde diploma's/certificaten
Diploma's en certificaten die u al heeft, bijvoorbeeld EXIN-certificaten en Dirksen diploma's kunnen u recht geven op vrijstellingen aan het Dirksen MBO-College. Voor het aanvragen van vrijstellingen stuurt u een ingevulde vrijstellingsaanvraagformulier met kopieën van de originele diploma's en cijferlijsten naar de Vrijstellingscommissie. De Vrijstellingscommissie beslist binnen 4 weken of u vrijstellingen krijgt, en voor welk onderdeel. Alleen opleidingen die met een examen en met voldoende resultaat zijn afgesloten, worden in beschouwing genomen.

Wanneer u inschrijft voor een mbo-studie dient u tenminste 25% van de opleiding compleet te volgen.

Download het vrijstellingsformulier >>