Subsidie- en kortingsmogelijkheden bij Hogeschool Dirksen

Een hbo-opleiding volgen van hoge kwaliteit en tegen lage kosten? Het is mogelijk, dankzij subsidie- en kortingsregelingen kun je nu extra voordelig studeren bij Hogeschool Dirksen. Hieronder lichten mogelijkheden toe.

Subsidieregeling praktijkleren = voor werkgever
Bij onze Associate degree- en bacheloropleidingen kan je werkgever via de subsidieregeling praktijkleren een aantrekkelijke subsidie tot maximaal € 2700,- per medewerker per studiejaar ontvangen. Deze subsidie is een tegemoetkoming voor de werkgever in de kosten die hij maakt voor de begeleiding van een student. De werkgever kan deze subsidie eenvoudig aanvragen bij het eLoket. De subsidie wordt verstrekt voor de nominale duur van de opleiding, studievertraging is niet subsidiabel. 
Meer informatie >>

Vraagfinanciering voor hbo = voor werkgever of student (afhankelijk van wie de studie bekostigt)
In de sectoren Techniek, Zorg en Welzijn is er behoefte aan meer hoger opgeleiden en een betere match tussen vraag en aanbod. Een goede samenwerking tussen onderwijs en bedrijfsleven is dan ook onmisbaar. De overheid streeft ernaar het deeltijd hbo-onderwijs voor werkenden aantrekkelijker en beter betaalbaar te maken. Eén van de maatregelen om dit te verwezenlijken is het Experiment Vraagfinanciering. Bij dit experiment krijgt de student van de overheid een kortingsvoucher (subsidie) tvan € 1250,- per 30 studiepunten (halfjaar) die hij kan besteden aan deeltijd hbo-onderwijs. Deze kortingsvoucher wordt bij inschrijving verrekend met het collegegeld.
Meer informatie >>

Hbo leervouchers vanuit scholingsfondsen = voor werkgever
Werkgevers die hun medewerkers ontwikkelen met behulp van een hbo-opleiding die valt onder het experiment vraagfinanciering, kunnen voor maximaal 120 studiepunten (EC's) vergoeding ontvangen via de scholingsfondsen: 

Via OOM kun je als werkgever maximaal € 1250,- per 30 studiepunten ontvangen en bij A +O Metalektro maximaal € 1500,- per 30 studiepunten. 

Een rekenvoorbeeld
Al onze hbo-opleidingen zijn geselecteerd om mee te doen in het Experiment Vraagfinanciering. Hierdoor kun je nu extra voordelig studeren aan de Hogeschool Dirksen, want je kunt van alle subsidieregelingen tegelijkertijd gebruik maken. Een rekenvoorbeeld. Je gaat bij ons de Associate degree Industriële automatisering volgen, dan bedraagt de investering:

Collegegeld incl. examenkosten per 12 maanden:  € 7500,-
Subsidie vanuit de vraagfinanciering DUO* -€ 2500,-
Subsidieregeling praktijkleren max -€ 2700,-
Resteert een bedrag per 12 maanden van  € 2300,- 

* de subsidie via Vraagfinanciering bedraagt € 1250,- per 30 studiepunten/halfjaar.

In bovenstaand rekenvoorbeeld zijn de hbo leervouchers van OOM en A+O Metalektro niet meegenomen. Wanneer je hiervan gebruik maakt, krijg je dus in sommige gevallen het volledige collegegeld vergoed.

Zelf je hbo-studie bekostigen?
De vraagfinanciering is bestemd voor degenen die de opleiding bekostigd. Dus indien jezelf de opleiding bekostigt, kun je ook gebruik maken van de vraagfinanciering, zie hierboven beschreven. 

Belastingaftrek
Binnen de Wet op de Inkomstenbelasting zijn studiekosten aftrekbaar. Je mag de studiekosten van je inkomstenbelasting aftrekken wanneer deze, min eventuele vergoedingen, hoger liggen dan de drempel van € 250,-.

Levenlanglerenkrediet
Wil je zelf je hbo-opleiding (gedeeltelijk) bekostigen, maar heb je geen recht (meer) op reguliere studiefinanciering? Vanaf 1 september 2017 kun je onder bepaalde voorwaarden tegen een lage rente geld lenen. Je kunt het krediet krijgen voor de duur van je hbo-opleiding. Doe je zoals bij ons een hbo-opleiding in deeltijd, dan krijg je 1 jaar extra. Wordt het collegegeld gedeeltelijk voor je betaald? Dan kun je levenlanglerenkrediet aanvragen voor het resterende deel.

Vraag het krediet bij DUO aan voordat je de opleiding start. Anders loop je het geld mis. Je krijgt namelijk geen krediet over verstreken maanden. Het levenlanglerenkrediet wordt aan het eind van elke maand uitbetaald. Je ontvangt dan maandelijks 1/12 deel van het collegegeld dat je moet betalen.
Meer informatie vind je op de website van DUO >>