Installatie Y-koppeling

Tijdens deze training leren medewerkers vaardigheden die nodig zijn voor de aanleg van de (geleide)buis-structuur volgens de bouwvoorschriften. Er is met name aandacht voor het belang van een goede koppeling van de geleidebuizen.
Prijs € 245,00 excl. 21% btw
Studieduur 0,5 dag
Locatie(s) Tilburg
Studievorm(en) Training inclusief certificering

Voor wie

Medewerkers die zijn belast met de aanleg van de (geleide)buisstructuur en daarbij alleen buizen en geleidebuizen instellen.

PHTT2

Voorkennis

Vmbo

Programma

Deze praktijktraining start met een korte instructie gevolgd door een aantal praktijkopdrachten, waarbij de deelnemer geleidebuizen leert koppelen en een klantaftakmof (Y-koppeling) leert maken in de infrastructuur.

Theorie

  • uitgangspunten en netstructuur
  • veligheidsmaatregelen
  • materialen en gereedschap
  • voorschriften Y-koppeling
  • belang van de koppeling in het proces

Praktijk

  • Y-koppeling maken
  • koppeling geleidebuizen

Studieduur
0,5 dag.

Certificering
De training sluit af met een theorie- en een praktijkexamen dat onder toezicht staat van de Certification Board Telecom. Bij voldoende resultaat voor beide examens is de deelnemer gecertificeerd voor het installeren van Y-koppelingen voor twee jaar. Na twee jaar vervalt de geldigheid van de certificering en dient de deelnemer zich opnieuw te laten certificeren.

Kosten
Training inclusief certificering: € 225,- (excl. btw), inclusief voorbereidingskosten, lesmateriaal, koffie en thee.

Planning

Startdatum

Cursusplaats

Studievorm

** Tilburg Training inclusief certificering
** Neem voor meer informatie contact op met de afdeling planning via telefoonnummer 026 - 3 544 644.

Kosten

Studievormen

Training inclusief certificering € 245,00