Business Information Management Foundation - BiMF

Je wilt de informatievoorziening binnen je organisatie verder optimaliseren? In de module Business Information Management (BiSL) bestudeer je de processen en activiteiten die nodig zijn om de informatievoorziening optimaal in te richten. Hierbij wordt de informatievoorziening vanuit de invalshoek van de business organisatie en de gebruikers van informatiesystemen benaderd.
Prijs € 295,00
Studieduur 2 maanden bij een studietempo van 6-8 uur per week
Studievorm(en) Module

Voor wie

U wilt zich verdiepen in functioneel beheer en u speelt een rol bij het aansturen, richting geven en operationaliseren van de IT-dienstverlening vanuit de behoeften van de informatievoorziening in een organisatie.

EXIN Trackslogo
"Het studiemateriaal is overzichtelijk, duidelijk geschreven en sluit goed aan op de examens."
Nieke de Lange, Functioneel beheerder bij Menzis

Voorkennis

Geen specifieke IT-voorkennis vereist.

Inhoud

U doet kennis op over de processen en activiteiten die nodig zijn om de informatievoorziening te sturen vanuit het oogpunt van bedrijf en gebruiker. U leert de processen zowel op operationeel, tactisch als strategisch niveau kennen. Ook bestudeert u de onderlinge relatie tussen deze processen.

Programma

  • doel en achtergrond van informatiemanagement / functioneel beheer
  • gebruiksbeheer
  • functionaliteitenbeheer
  • verbindende processen
  • sturende processen

Examen
U sluit deze module af met een EXIN-examen. Bij voldoende resultaat ontvangt u van EXIN het internationeel erkende certificaat. U bent hiermee voor uzelf en anderen een duidelijk gekwalificeerd IT’er!

Extra’s
U ontvangt een officiële EXIN-examentraining bij het cursusmateriaal. Dirksen is Accredited Training Provider (ATP) van EXIN voor Foundation Tracks modules.

Kosten

Studievormen

Module € 295,00

Materialen

EXIN examen Business Information Management Foundation - BIMF.NL Ter info € 181,50
Online EXIN examen Business Information Management Foundation - BIMF.NL Ter info € 169,40

Relevante andere opleidingen

Application Management Foundation - AMF € 295,00
Informatiesystemen Foundation - ISyF.NL € 295,00